"We maken van duurzame landbouw de norm", zeggen @johncrombez en @lambrechtannick

“De recente schandalen in de vleesindustrie tonen glashelder aan dat de intensieve, industriële landbouw geen toekomst meer heeft. Er is in Vlaanderen nood aan een radicale ommezwaai, in het belang van onze landbouwers, van het dierenwelzijn en van onze gezondheid.” Dat zeggen sp.a-voorzitter John Crombez en Kamerlid Annick Lambrecht. “Gezonde en betaalbare voeding voor iedereen, met respect voor omgeving, dier en boer: dat moet het doel zijn.”  

Vandaag hollen we van de ene voedselcrisis naar de andere. Het is meer dan ooit tijd om te erkennen dat de intensieve, industriële landbouw tegen zijn grenzen aanloopt. Industriële landbouw is nefast voor dierenwelzijn, tast de biodiversiteit aan en zorgt ervoor dat de lokale boeren ten onder gaan aan de ratrace waar ze tegen wil en dank in zitten.  Kleine boeren hebben het moeilijk. “Een begeleide afbouw van de industriële veestapel en een ommezwaai met volle steun voor duurzame landbouw met prioriteit voor de korte keten is de toekomst”, zeggen John Crombez en Annick Lambrecht. 

“Er is in de Vlaamse landbouw een grote nood aan een alternatief”, zegt John Crombez. Hij ging de afgelopen maanden letterlijk de boer op en sp.a vertaalde de problemen waar de Vlaamse landbouw mee kampt naar concrete oplossingen.  Een alternatief dat iedereen toegang verzekert tot betaalbare en gezonde voeding die geproduceerd is met respect voor dieren, onze omgeving en het werk van de landbouwer. We maken van duurzame landbouw de norm. De landbouw moet terug in handen komen van de boeren en weg van de banken en de grote concerns. “Ik zie veel kleinschalige land- en tuinbouw die creatief en innovatief is, maar weggeduwd wordt”, aldus John Crombez. “Zij verdienen veel meer steun. Er moet een systeem uitgewerkt worden dat landbouwers minimum de kostprijs van het product en  van hun werk betaald krijgen. Daarnaast moet de overheidssteun voor de landbouw omgebogen worden naar steun voor duurzame, familiale landbouw. Wat van overheidsmiddelen nu naar verdere grootschaligheid gaat moet naar de korte keten gaan, naar meer duurzaamheid voor milieu, meer dierenwelzijn en betere prijzen voor boer en consument.”

De landbouw moet terug in handen komen van de boeren en weg van de banken en de grote concerns.

“Dat kan onder meer door op scholen, rusthuizen en overheidsdiensten alleen nog maaltijden op basis van duurzaam geteelde, lokale producten aan te bieden en door de invoer van producten die we zelf telen te bemoeilijken. sp.a wil een einde maken aan de industriële vleesproductie die nefast is voor onze gezondheid en voor het dierenwelzijn”, aldus Annick Lambrecht.

“We moeten het systeem radicaal durven herdenken”, zegt Crombez. “De uitdagingen zijn te groot om op individuele gedragsverandering te rekenen als ultieme oplossing. We draaien het perspectief om. De duurzame keuzes moeten voor het individu makkelijk, betaalbaar en vanzelfsprekend worden gemaakt. Zo maken we de ommezwaai naar een duurzame landbouw die toekomst heeft.”