“Enkele maanden geleden hebben we een rondetafelconferentie georganiseerd waarop OLK-patiënten en artsen uit het werkveld kwamen getuigen”, zeggen Maya Detiège en John Crombez. “Wij willen dat er echt geluisterd wordt naar de patiënten, naar hun klachten en hun ervaringen.”

Nu werkt Maya Detiè aan een wetsvoorstel. “Vooreerst moeten we af van het stigma dat rond die mensen hangt. Vaak krijgen ze te horen dat het allemaal tussen de oren zit. Dat hangt samen met het gebrek aan kennis over OLK. Huisartsen hebben moeite om de juiste diagnose te stellen omdat ze er in hun opleiding bijna niets over geleerd hebben. Er zijn middelen nodig voor meer onderzoek.”

John Crombez: “In een aantal landen heeft de overheid zich verontschuldigd voor het leed van de patiënten. Onder andere Barack Obama deed dat. We zouden dat in België ook mogen doen. Maar nog beter zou zijn als we echt iets aan het lot van mensen met onverklaarde lichamelijke klachten kunnen doen. Sommige patiënten krijgen antidepressiva voorgeschreven, terwijl ze mentaal gezond zijn. Zij verzwakken daardoor nog meer en verdienen betere hulp. Ik hoop dan ook dat er nu in het parlement een déclic wordt gemaakt en dat er nog voor de verkiezingen een resolutie wordt aangenomen. Wij hebben de waarheid niet in pacht en veel mensen hebben een verschillende aandoening. Maar men moet stoppen met te zeggen dat het bij allemaal tussen de oren zit en het biomedische serieus nemen.”