We moeten minstens naar 12%-norm voor sociale huur


Er stonden in 153.910 kandidaat-huurders op een wachtlijst voor een sociale woning in 2018, blijkt uit nieuwe cijfers van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Het aantal kandidaat-huurders dat een sociale woning aanvraagt, is daarmee gestegen met 18.410, de grootste stijging van de jongste jaren. 

private markt voor velen onbetaalbaar

“Die stijging hoeft niet te verbazen, uit de laatste Woonsurvey blijkt dat de prijskloof tussen de private en de sociale huurmarkt intussen is gestegen tot 288 euro/maand voor een gezinswoning en 248 euro/maand voor een appartement”, zegt Vlaams parlementslid Maxim Veys. 

“We spreken hier over 3.000 euro per jaar. Dat verschil is gigantisch, geen wonder dat de private markt voor velen onbetaalbaar wordt. Enerzijds moet de sociale huurmarkt dus worden uitgebreid, maar anderzijds moeten we ook de toestroom vanuit de private huurmarkt indijken door daar de prijszetting te gaan sturen. Onze steden en gemeenten kijken vandaag machteloos toe te hoe private ontwikkelaars hun gronden en gebouwen overnemen en de huur- en koopprijzen blijven verhogen. De winst en niet de woonnood primeert. We moeten als overheid dringend weer een speler worden op de woonmarkt en stoppen met toekijken hoe de bouwpromotoren de prijs bepalen.” Met de nieuwe regering ziet Veys dit niet gebeuren. 

“De startnota van de Zweedse coalitie pleit voor een investeringsstop in sociale woningbouw, dat is een zeer negatief teken aan de wand. Zo’n investeringsstop is een blinde ontkenning van de realiteit. De doelstelling voor 2025 is dat onze steden en gemeenten 9 procent van hun woningen voorzien voor sociale huur. Vandaag halen we die 9 procent niet, we halen met moeite 7 procent. In plaats van steden en gemeenten die onvoldoende inspanningen doen een draai om de oren te geven, gaat men de goede leerlingen nu bestraffen. Dat is de wereld op zijn kop.”


12 procent -norm

Veys wil de komende legislatuur nieuwe doelstellingen die uitgaan van een 12 procent-norm. 

“De Zweedse coalitie ziet Nederland graag als gidsland. Wel, onze noorderburen voorzien 30 procent van hun woningen voor sociale huur. Stap dus af van die 9 procent en stel nieuwe doelstellingen op. Als we toewerken naar 12 procent, werken we de huidige wachtlijsten weg. We moeten tegelijk ingrijpen op de private huurmarkt, bijvoorbeeld via een systeem van begrensde huur. We moeten als overheid dringend weer een speler worden op de woonmarkt en stoppen met toekijken hoe de bouwpromotoren de prijzen bepalen”, besluit Veys.