Steve Vandenberghe, gewezen schooldirecteur, heeft aandachtig de capaciteitsmonitor, een studie van KU Leuven en Vrij Universiteit Brussel over de verwachte vraag en het aanbod in basis- en secundair onderwijs, bestudeerd. "Volgens de capaciteitsmonitor dreigt er een nijpend tekort aan plaatsen in basisscholen in Blankenberge (-343), Torhout (-136) en Harelbeke (-143)”, zegt Vandenberghe. “De capaciteitsmonitor geeft echter enkel de gegevens weer van de steden of gemeenten waar er een capaciteitstekort zal zijn van meer dan 100 leerlingen. Er is dus zeker sprake van een onderschatting. De studie toont enkel het topje van de ijsberg van het tekort aan plaatsen binnen 5 jaar. Voor heel West-Vlaanderen bedraagt het tekort wellicht 3000 plaatsen. Ook in de andere West-Vlaamse gemeenten dreigt een tekort van voldoende plaatsen op de schoolbanken. Als men ervan uitgaat dat in alle 64 West-Vlaamse gemeenten gemiddeld een tekort van 50 plaatsen zal zijn in 2020, komt men snel op een voorzichtige raming van een capaciteitstekort van 3000."

Vandenberghe wil dat minister Crevits extra middelen vrijmaakt voor de bouw en uitbreiding van scholen. "De minister wil met deze capaciteitsmonitor de lokale capaciteitsbehoeften beter en preciezer kunnen inschatten, waardoor de voorziene capaciteitsmiddelen gerichter kunnen worden ingezet. De belangrijkste conclusie is in elk geval dat heel dringend en heel veel extra middelen moeten worden vrijgemaakt voor de bouw en uitbreiding van scholen. Anders wordt het capaciteitstekort te groot."