“De catastrofe van de bankencrisis in 2008 en de rampzalige periode na de verkiezingen van 2010 hebben we opzij gezet”, zegt Bruno Tobback. “Dat puin is geruimd en weinig landen hebben een parcours gereden zoals wij.”

“sp.a heeft zich niet omgedraaid om gemakkelijk mee te drijven met de stroom. En maar goed ook. Want als vandaag spaarders in dit land veiliger zijn, gezinnen hun energiefactuur hebben zien dalen, de armoede onder de gepensioneerden afneemt en werknemers nog altijd een loon hebben dat zijn waarde behoudt, dan is daar maar één reden voor. Namelijk dat sp.a haar beloftes is nagekomen.”

“Maar dat is nog niet genoeg. Mensen verwachten - zeker nu - politici die in staat zijn om samen te werken. Om vooruit te gaan, zonder zekerheden zoals een goed pensioen en een loon dat je toelaat om rond te komen, overboord te gooien. Een beleid dat niet alleen economisch sterk is, maar ook sociaal is. Voor sp.a gaan die twee hand in hand”, vindt Bruno Tobback.

“We moeten dus bijzonder waakzaam blijven, zeker met de diepgaande en eenzijdige hervormingen waar economen zo graag voor pleiten. Dat dreigt het vertrouwen, de consumptie en uiteindelijk de economische groei te ondermijnen. In de hele wereld maakt men zich zorgen over de groeiende dualiteit op de arbeidsmarkt, een arbeidsmarkt met twee snelheden. Maar bij ons wordt met uitgestreken gezicht nog altijd gepredikt voor lagere lonen, zoals in Duitsland. Dat is een weg die we niet willen opgaan. Het werk is dus nog niet af en daar gaat het dit jaar uiteindelijk over.”