De wet-Renault verplicht de directie van SAS Automotive om haar werknemers correct te informeren en te begeleiden naar werk. Dinsdag (3 mei) zal een bemiddelaar gesprekken opstarten tussen de directie en de vakbonden. Rudy Coddens: “We geven alle ruimte aan dit overleg en vragen onze partners, niet in het minst de VDAB, om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Het stadsbestuur en het Havenbedrijf rekenen bovendien op een constructieve dialoog tussen Volvo en de toeleveranciers, zodat de activiteiten in Gent en de bijbehorende tewerkstelling zoveel als mogelijk gegarandeerd blijven. Indien gewenst, wil het stadsbestuur hierin bemiddelen.”

De Stad Gent zet samen met VDAB verder in op begeleiding van wie door een collectief ontslag wordt getroffen. “Met de verschillende partners bereiden we een lokaal Actieplan Werk voor, dat in een aantal opleidings- en toeleidingsmaatregelen op maat zal voorzien. Uiteraard moet het sociaal overleg eerst alle ruimte krijgen. Maar indien het zover komt, zullen we klaar staan voor deze werknemers, en hen bijstaan om zo snel mogelijk weer aan de slag raken.”

Op 21 maart al toonde Karin Temmerman, voorzitter van sp.a Gent en federaal volksvertegenwoordiger, zich bijzonder ongerust over de toekomst van de werknemers van de toeleveranciers. “Ondertussen is de foute keuze gemaakt door Volvo Car Corporation. Nu moeten we in de eerste plaats denken aan de tewerkstelling van de getroffen werknemers. Aan het stadsbestuur zal het in elk geval niet liggen. Met Rudy als schepen van Werk hebben we de garantie dat er zal gestreden worden. Benieuwd of de Vlaamse regering ook uit haar pijp zal komen…”