Piet Van Eeckhaut was gemeenteraadslid in Gent, waar hij ook schepen van onderwijs werd. Daarna werd hij actief in de Oost-Vlaamse provincieraad, waar hij van 1994 tot 2006 ook voorzitter was. "In zijn politieke carrière kwam Piet zijn redenaarstalent hem uiteraard goed van pas. Niet in het minst bij de vele huisbezoeken die hij deed."