'Regeren? Heel graag, maar pas na verkiezingen.' Bij sp.a-voorzitster Caroline Gennez (foto) staat het vizier nu helemaal afgesteld op een vervroegde stembusgang. Voor de partij kunnen de verloren jaren onder Yves Leterme (CD&V), die de Vlaamse socialisten lijdzaam moesten ondergaan in de oppositie, niet snel genoeg voorbij zijn.
Gennez stelde gisteren het Vlugschrift over welvaart en geluk van haar voorganger Johan Vande Lanotte voor, een boekje met recepten voor de toekomst van de welvaarstaat dat heel erg sterk op een verkiezingsprogramma lijkt. "Johan had zeker niet de bedoeling om een verkiezingsprogramma op te stellen. Maar zijn voorstellen sluiten perfect aan bij de visieteksten die we opstelden. We hebben niet om verkiezingen gevraagd maar we zijn er klaar voor."

De Franstaligen hopen dat u alsnog in een noodregering stapt.

"Ja? Ik heb nochtans geen enkele Franstalige partij gehoord, ik heb de vraag alleen van journalisten gekregen. Ons standpunt is duidelijk: een auto die perte totale is, zoals de federale regering, kan je onmogelijk nog depanneren. Een noodregering, oké. Maar elke regering die nu nog op de been wordt gebracht, kan alleen maar een regering in nood zijn. Ik geloof niet meer in de goede trouw van de partners. Laat ons eerlijk zijn: het zit er echt niet meer in."

Ook niet als koning Albert vandaag nog een ultieme poging doet om u op andere gedachten te brengen?

"Ik ben vereerd dat iedereen doet alsof het nu allemaal rond de sp.a draait, maar dat is helaas niet het geval. Deze regering heeft drie jaar lang de kans gehad om dingen te veranderen. Ze heeft ervoor gekozen om niets te doen, dan kan je ook niets fout doen. Leterme steekt meer tijd in zijn bezoekjes aan de koning, om telkens zijn ontslag te geven, dan in het besturen van het land. We gaan niet in een regering zitten alleen om nog een half jaartje Europa rond te reizen."

Een olijfboomcoalitie zou wel een buitenkans zijn om uw socialistische voorstellen te realiseren. Zo vaak zal u niet meer de kans krijgen om zo'n linkse regering te vormen.

"We moeten er nu voor zorgen dat we mensen een echt perspectief bieden, zodat ze bij verkiezingen voor ons stemmen. Daarna moeten we dan in een regering onze voorstellen proberen te realiseren. Zo werkt het in een democratie."

Zolang B-H-V niet gesplitst is, ligt het bedje van N-VA bij verkiezingen gespreid. Raakt B-H-V ooit van de baan?

"Laat ons hopen. Ik heb de voorbije maanden achter de schermen veel en goed gediscussieerd met Dehaene. We stonden open voor elk evenwichtig voorstel, maar er is ons geen concreet plan voorgelegd. Wij blijven ons constructief opstellen. Als we een evenwichtig splitsingsvoorstel te zien krijgen dat de werking van de Vlaamse regering niet verstoort, zullen we dat goedkeuren. Dat is altijd onze houding geweest. We stellen wel één voorwaarde, heb ik tegen Dehaene gezegd: vanaf 2014 moeten de federale en Vlaamse verkiezingen samenvallen. Anders blijven we voor altijd verlamd door de volgende verkiezingen en hakken we nooit cruciale socio-economische en communautaire knopen door. Samenvallende verkiezingen zijn voor ons een conditio sine qua non."