Het Bezoekerscentrum Webbekoms Broek in het Provinciedomein Halve Maan in Diest kende in 2016 14.556 mensen die deelnamen aan een activiteit of een bezoek brachten aan de permanente tentoonstelling.

Het Bezoekerscentrum Webbekoms Broek organiseert natuur- en milieuactiviteiten (NME-activiteiten) voor scholen, gezinnen, volwassenen en jongeren. Ze huisvest ook een interactieve tentoonstelling en een natuurtuin.
Het centrum is het vertrekpunt van (begeleide) wandelingen in het achterliggende natuurgebied Webbekoms Broek en de stad Diest.
De ruimte wordt ook gebruikt voor vormingen, lezingen of workshops over natuur en milieu.

Kennismaken met natuur en milieu

In 2016 namen 13.233 personen deel aan NME-activiteiten. Dat zijn er 403 meer dan in 2015. 671 groepen werden begeleid, waarvan 491 schoolgroepen.
De meest succesvolle activiteiten zijn wandelingen in het natuurgebied Webbekoms Broek, het zintuigenpad en een bezoek aan de Lindemolen.

De kinderen van het 4e leerjaar van de St.-Jozefschool van Schoonderbuken waren zeer lovend over het project ‘een havermoutkoekje van eigen deeg’.
‘Het project is zeer fijn omdat we niet alleen veel bijleren over de verschillende graangewassen. We mogen ook zelf aan de slag door zelf ons graan te malen met een minigraanmolentje. En daarna maken we er een recept mee. Die eigen gemaakte koekjes mogen we opeten. Na de middag gaan we met de gids naar de windmolen. Daar zien we hoe er graan kan worden gemaald door de wind en mogen we echt in de molen een kijkje nemen’.

Het Webbekoms Broek organiseert maandelijks een open thematische wandeling. In totaal namen hier 234 mensen aan mee.

Elke zondagnamiddag van april tot oktober kan men de permanente interactieve tentoonstelling in het Bezoekerscentrum.
In 2016 bezochten 1.323 personen deze tentoonstelling. Dit zijn er 615 minder dan in 2015.

Vrijwilligers zijn onontbeerlijk 

De werking van het Bezoekerscentrum Webbekoms Broek draait, op twee vaste medewerkers na, sterk op vrijwilligers. In 2016 kon het bezoekerscentrum beroep doen op 34 vrijwilligers. Ze begeleiden de activiteiten, houden de tentoonstelling open, ondersteunen de evenementen en beheren mee de natuurtuin.

‘Ik werk graag voor het Webbekoms Broek’, zegt vrijwilliger Anne-Marie Horten. ‘Enerzijds weten we op voorhand wat van ons verwacht wordt en we worden daarin goed begeleid. Anderzijds mogen we ook zelf mee projecten uitwerken en bijsturen waar nodig. Deze waardering van de medewerkers is belangrijk en daardoor heerste er ook een toffe sfeer. En niet onbelangrijk, er staat altijd wel een tas koffie of thee klaar’.

Natuurtuin verbindt centrum met natuurgebied

In 2016 werd in de natuurtuin verder gewerkt aan een duidelijke link tussen het bezoekerscentrum als gebouw, de tuin als startplaats van de wandelingen en het achterliggende natuurgebied.

Het onderhoud van de tuin gebeurt grotendeels door de beheerploeg van de Winning. Zij zorgen voor het maaien van de terpen, het onderhoud van de hoogstamfruitbomen, de holle wegen en de houtkanten.
Ook werd er verder gewerkt aan het natuurlijk doolhof dat bestaat uit een vlechtwerk van wilgentakken. Het slakkendoolhof werd afgewerkt.
In 2016 werden er tal van nestkasten geplaatst. Studenten houtbewerking van KTA1 Diest maakten 6 nieuwe duurzame nestkasten voor de bosuil, steenuil en torenvalk en een 30-tal mezenkasten.
Twee ooievaarsnesten werden er geplaatst waarvan een in het binnenbekken.

Stadswallen worden opnieuw beheerd door Bezoekerscentrum

Het beheer van de stadswallen van Diest kwam in 2016 terug naar het Bezoekerscentrum. Zo werd er gestart met het opnieuw ruigtevrij maken van het Boerenkrijgplein. Het plein is 1 van de 5 bakens van het project ‘Ontmoet de Demer’ waarbij gekozen werd om er het militaire verhaal van de stadswallen te koppelen aan de Demer. Dit jaar wordt het project afgewerkt met de plaatsing van banken in de vorm van kanonnen.

Nestplaats voor oeverzwaluwen in natuurgebied

In het natuurgebied Webbekoms Broek werd verder gewerkt aan de aanleg van een nestwand voor oeverzwaluwen. Het project moet in het voorjaar van 2017 klaar zijn.

Europees geld voor ecologische ontwikkeling van Demervallei

De Europese Commissie heeft het Life-project Delta goedgekeurd. De komende 5 jaar wordt 6,3 miljoen euro geïnvesteerd in de verdere ecologische ontwikkeling van de Demervallei in Vlaams-Brabant en Limburg. Met dit geld wordt om en bij 750 hectare natuur onder handen genomen.

 Eén van de natuurgebieden die deze Europese steun zal krijgen is het Webbekomsbroek-Borchbeemden.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/webbekomsbroek