Gent is een gastvrije, warme en solidaire stad. Heel wat geëngageerde Gentenaars en organisaties zetten zich belangeloos in voor kwetsbare groepen in onze samenleving. Dit vormt een gewaardeerde aanvulling op de sociale dienstverlening van de Stad Gent en het OCMW Gent.

Europa kent een grote instroom van vluchtelingen. Dit zorgt vanzelfsprekend voor een grotere nood aan helpende handen – ook in Gent. Vele Gentenaars tonen zich solidair ten aanzien van de vluchtelingen en starten zelf initiatieven op of ze willen weten hoe ze best kunnen helpen.

‘We willen in Gent met vele partners en burgers samenwerken om een antwoord te bieden op de vele sociale uitdagingen zoals de recente vluchtelingentoestroom. Er is veel solidariteit die wij een duwtje in de rug willen geven’, zegt Rudy Coddens, OCMW voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk en Armoedebestrijding.

Website Solidair Gent bundelt kennis en krachten
De Stad Gent wil met de lancering van solidair.stad.gent een platform bieden om verschillende initiatieven ten voordele van kwetsbare groepen te stroomlijnen en de krachten te bundelen.

‘Er zijn zo veel Gentenaars die willen opkomen voor wie het nodig heeft. Er is nood aan solidariteit. Met solidar.stad.gent willen we helpen helpen’, zegt Resul Tapmaz, schepen van Gelijke Kansen, Gezondheid, Welzijn en Sport.

Het digitaal platform heeft verschillende functies. Organisaties en burgers kunnen:

- vraag naar of aanbod van materiële hulp en vrijwilligerswerk kenbaar maken, waarop meteen reactie kan volgen
- eigen activiteiten aankondigen via de kalender
- de laatste weetjes, boeiende artikels, … raadplegen in de rubriek nieuws
- open of gesloten groepen vormen voor uitwisseling van informatie

Interesse? Bezoek de website! solidair.stad.gent

Foto (c) Balder Deschildre