Morgen gaat de week van de Fairtrade van start. Eerlijke handel - of Fair Trade - is een voorwaarde voor echte ontwikkeling.

Voor tal van minder ontwikkelde landen is een geslaagde integratie in de wereldmarkt een belangrijke voorwaarde om de millenniumdoelstellingen te kunnen realiseren. Die integratie kan pas succesvol zijn als de handelsbetrekkingen voldoende voordelig uitvallen voor de armste partner. Helaas is dit maar zelden het geval.

Fair Trade organisaties steunen kleine of middelgrote producentengroepen in het Zuiden in hun strijd voor een leefbaar bestaan. Daardoor kunnen deze groepen hun toekomst in eigen handen nemen. sp.a wil echte Fair Trade producten, gezien hun sociale en ecologische meerwaarde, ondersteunen. Daarbij denken we aan wettelijke bescherming, aan technische begeleiding, aan financiële en publicitaire ondersteuning vanuit de overheid. Dirk Van der Maelen heeft daartoe een wetsvoorstel ingediend in het federale Parlement.

"Fair Trade is een ontwikkelingsstrategie die onze volledige steun verdient."

 Meer info vind je op www.befair.be