Tijdens de week van de fairtrade konden alle leerlingen uit het derde leerjaar kennismaken met het thema. In samenwerking met Djapo vzw en de provincie West-Vlaanderen organiseerden we onder andere een workshop chocolade en een bosspel. Op vrijdag 13 oktober sloten we de week af met een slotmoment op de markt. Onder ruime belangstelling kreeg schepen van Noordzuid Enigo Vandendriessche van elke klas een fairtradeposter overhandigd. Samen met de enthousiaste kinderen danste Enigo ook op het fairtradelied.