1 op 7 volwassenen in Vlaanderen is onvoldoende geletterd. Zij kunnen moeilijk functioneren in de hedendaagse maatschappij. Van 8 tot 14 september vindt de Week van de Geletterdheid plaats. Dit jaar richt de Week zich tot iedereen die in (kans)armoede leeft.

Armoede is meer dan geen geld hebben. Wie arm is, voelt zich misschien uitgesloten, of krijgt er een laag zelfbeeld door, een gevoel van machteloosheid en wanhoop. Hij/zij schaamt zich ervoor. Dat allemaal maakt de stap naar leren groot.

Vanaf 11 september organiseert het OCMW Bredene een cursus in samenwerking met Open School Oostende.  

“Deze cursus is gericht naar mensen die het net iets moeilijker hebben in onze maatschappij en die omwille van allerhande problemen de weg niet vinden naar de bibliotheek, cultureel centrum, vrijwilligerswerk, verenigingen, enz.” aldus OCMW-voorzitter en schepen van armoedebestrijding Jacques Deroo (sp.a).

“In 10 sessies zal hen aangeleerd worden hoe men een betaalbare uitstap kan organiseren, wordt een bezoek gepland aan de bibliotheek, worden de cursisten wegwijs gemaakt in het ruime aanbod aan vrijwilligerswerk en wordt geleerd hoe men zich kan aansluiten bij een vereniging of hobbyclub.

Meer informatie omtrent deze cursus kan bekomen worden op de sociale dienst van het OCMW Bredene. Contactpersoon: Dominique Maes – 059/339770 of dominique.maes@ocmwbredene.be