Hoeveel procent krijgt de boer hiervan? Hoe vers zijn deze producten echt? Hoeveel kilometers heeft deze tomaat afgelegd vooraleer hij op ons bord komt? Hoeveel heeft dat lekker stukje vlees moeten afzien? Hoe vervuilend zijn de vele lagen plastiek waar alles in verwikkeld zit?

We staat er als consument te weinig bij stil.

Na de eindeloze reeks van voedselschandalen de laatste jaren vinden we het meer en meer van belang om te weten waar ons voedsel vandaan komt. Op welke akkers heeft deze sla kunnen groeien. Op welke wei hebben de koeien kunnen grazen. Welke pesticiden werden gebruikt? En op welke manier heeft men de dieren behandeld? 

Onze voedingsindustrie is gericht op het maken van winst. Voor hen is het produceren van voeding een zuiver economisch verhaal. Wat de gevolgen zijn voor het milieu en dierenwelzijn zijn elementen waar men amper bij stilstaat.

Het kan anders, het is mogelijk om onze boodschappen aan te kopen bij personen die producten kweken met respect voor natuur, dier en mens. Deze kwaliteit kan wel gevonden worden bij boeren die zich inzetten in de korte keten.

Graag willen we vanuit sp.a zoveel mogelijk de korte keten stimuleren. De korte keten houdt in dat je jouw boodschappen zoveel mogelijk rechtstreeks en lokaal koopt. Deze manier van aankopen heeft tal van voordelen, zowel voor ons als consumenten als voor de boeren.

Als we willen dat onze boeren kunnen werken in evenwicht met de natuur en hun eigen draagkracht, dan moeten we ze op een eerlijke wijze vergoeden voor hun toegewijde werk. Via de korte keten krijgen boeren een eerlijkere prijs voor hun geld. Recent nog werden de schrijnende toestanden van de veiling blootgelegd. Als sp.a vinden we het niet oké, dat een boer 2 eurocent per prei krijgt. 

Daarnaast leidt lokaal consumeren tot ecologie. Hoe dichter boer en consument bij elkaar wonen, hoe ecologischer. Er worden minder voedselkilometers afgelegd, er wordt minder verpakt en er wordt minder voedsel verspild. Datgene wat er geoogst wordt, komt sneller op het bord en heeft dus minder kans om “over datum” te worden. 

Redenen genoeg om de korte keten te steunen. Niet enkel in woorden, maar ook met daden.

Zo hebben we in Aarschot heel wat initiatieven die volgens de principes van de korte keten werken. Daarbij denken we aan Boer en Toer, de Buurderij, de Plukblomme en Wolkje. 


Meer info: 

Hanne Goossens, voorzitter JS: g.hanne@hotmail.com

Els Vleugels: els_vleugels@hotmail.com