De kustburgemeesters roepen almaar luider om kunstmatige eilanden of een andere definitieve oplossing die onze kust moet beschermen tegen extreme stormen. Want alweer heeft een combinatie van hoogtij, storm en een hoge golfslag tonnen zand van de stranden tussen Bredene en Knokke-Heist verplaatst. En samen met het zand ook de euro's: een halfjaar geleden nog liet minister Ben Weyts de kust voor 17 miljoen euro oplappen. “Nu gooien we geld van de burger en van de kustgemeenten gewoon in zee”

Tussen Bredene en Knokke-Heist zijn kranen en bulldozers zeker nog tot eind deze week in de weer op het strand om anderhalve meter hoge zandkliffen weer af te vlakken. Die kliffen ontstonden deze week toen tonnen zand werden verplaatst door de zee Al voor de derde keer dit jaar. In januari spoelde de storm Dieter nog anderhalf miljoen ton zand weg.

“Een groot deel van het zand dat na Dieter werd opgespoten, is nu opnieuw weggespoeld”, zegt Steve Vandenberghe, burgemeester van Bredene, Vlaams parlementslid en binnenkort voorzitter van het Kustburgemeesteroverleg. Hij pleit al jaren voor meer structurele oplossingen om het steeds weerkerende fenomeen aan te pakken. “Nu gooien we geld van de burger en van de kustgemeenten gewoon in zee.”

Niet alle experts volgen de burgemeester. “Dit is het gevolg van een natuurlijk proces. Dit keer hebben we niet eens zo veel zand zien wegspoelen”, zegt ingenieur Steve Timmermans van de Afdeling Kust, die ons moet beschermen tegen het geweld van de zee. “Het zand is gewoon verplaatst van de waterlijn bij hoogwater naar de waterlijn bij laagwater. Het meeste zand dat weggespoeld is, ligt dus nog op het eigenlijke strand. De kust blijft zelfs even goed beschermd. Want het totale volume aan zand op het strand is belang­rijker dan de plaats waar dat zand ligt.”

Volgens de ingenieur zullen de standaard onderhoudswerken dit keer volstaan. “Die zijn voorzien in het budget van 29 miljoen euro dat we jaarlijks uittrekken voor de kustveiligheid.”

Windmolenpark

Professor Ruimtelijke Planning van de UGent Luuk Boelens meent dan weer dat we er met onze huidige aanpak niet zullen komen. “We gooien veel geld weg als we alleen blijven inzetten op het verhogen van dijken, het harder maken van de zeewering en op het installeren van almaar grotere pompen. Omdat deze maatregelen onvoldoende soelaas bieden tegen de ­extremere stormen die ­elkaar sneller opvolgen door de klimaat­opwarming.”

De expert raadt aan om deze ingrepen te combineren met natuurlijke oplossingen. “Laat de zee op sommige plaatsen een stukje land herwinnen en leg strategisch ­eilanden aan voor de Belgische kust. Die fungeren dan als voorverdediging en verzwakken de kracht van de golfslag die op onze kust afkomt. Ze vangen bovendien het zand op dat nu van onze kust wordt weggeschraapt door het spel van eb en vloed.” Volgens Boels kosten die op het eerste gezicht enorm grote en dure projecten op lange termijn weinig tot niets. “In Zeeuws-Vlaanderen lieten ze de zee na eeuwen opnieuw een stuk landbouwgrond overspoelen. Daar floreert nu het toerisme. En die eilanden die we moeten aanleggen, kunnen dienen als basis voor een windmolenpark of voor een station om energie te halen uit de golven.”

De Afdeling Kust wil eerst de onderzoeken afwachten die de mogelijke meerwaarde van eilanden aantonen.