Het ongeval eerder deze week waarbij een zesjarig jongetje voor de schoolpoort onder een vrachtwagen terecht kwam, doet het debat over (verkeers)veilige schoolomgevingen opnieuw oplaaien. sp.a pleit al langer voor het weren van vrachtverkeer in schoolomgevingen. "Het heraanleggen van straten voldoet hier niet," zegt Borgerhouts districtsvoorzitter Stephanie Van Houtven, "We moeten doelgericht kijken hoe we vrachtwagens uit woonkernen en schoolomgevingen kunnen wegwerken om de veiligheid te vergroten." Eerder stelde ook gemeenteraadslid Toon Wassenberg hierover vragen in de Antwerpse gemeenteraad.

Het is niet de eerste keer dat een kind om het leven komt na een ongeval met een vrachtwagen in een schoolomgeving. Twee jaar geleden gebeurde een soortgelijk ongeval al in de Kroonstraat in Borgerhout. Daar start men binnenkort met een heraanleg. Volgens sp.a blijft dat onvoldoende. "Het heraanleggen van de infrastructuur is een belangrijk onderdeel van het veiliger maken van schoolomgevingen," zegt Borgerhouts districtsburgemeester Stephanie Van Houtven, "maar dat is geen wonderoplossing. We moeten schoolomgevingen verkeersluwer maken en gericht vrachtverkeer in schoolomgevingen weren."


Laat ons maximaal inzetten op verkeersveilige schoolomgevingen: weer het vrachtverkeer.


In 2014 kwam in Deurne een jongetje op dezelfde tragische manier om het leven. Gemeenteraadslid Toon Wassenberg (sp.a) stelde hierover eerder al vragen aan mobiliteitsschepen Koen Kennis. "Wij pleiten er al langer voor om schoolomgeving verkeersveiliger te maken door vrachtverkeer te weren. Dat wordt nu onderzocht door het stadsbestuur," zegt Van Houtven. "Laat ons daar samen constructief aan werken. Door een kwalitatieve heraanleg van fiets- en voetgangersinfrastructuur en het verkeersluwer maken van schoolomgevingen zetten we maximaal in op meer verkeersveiligheid."