Na de Raad van State zet nu ook de Privacycommissie het licht op groen voor het wetsvoorstel van sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen om het fiscaal bankgeheim te versoepelen. Van der Maelen benadrukt "dat niets nu nog een snelle goedkeuring van het aangepaste wetvoorstel in de weg staat. Het opheffen van het bankgeheim is nodig om tot een eerlijke fiscaliteit te komen. Mensen die hun belastingen correct betalen of wiens inkomen door de fiscus gekend is, hoeven zich geen zorgen te maken. Het zijn de grote fraudeurs die zich zorgen moeten maken als dit voorstel goedgekeurd wordt."

Het advies van de Privacycommissie over het wetsvoorstel is vandaag publiek gemaakt. En dat advies is positief. Het bankgeheim kan wel degelijk onder bepaalde voorwaarden opgehoffen worden. De privacycommissie verbindt wel een aantal voorwaarden aan haar positief advies zodat de persoonlijke levenssfeer nog beter zou worden beschermd. Van der Maelen is bereid zijn wetsvoorstel in die zin te amenderen: "De wijzigingen die de privacycommissie noodzakelijk acht om de persoonlijke levenssfeer nog beter te beschermen doen geen afbreuk aan de doelstelling van het wetsvoorstel. Het spreekt vanzelf dat we die aanbevelingen van de privacycommissie dan ook ter harte nemen en ons wetsvoorstel aanpassen." sp.a en PS, die het voorstel samen indienden, leggen vandaag nog de nodige amendementen neer in de Kamer.
 
Volgens Van der Maelen staat niets een snelle goedkeuring van het aangepaste wetsvoorstel nog in de weg. "Een ruime meerderheid van de Kamerleden heeft de aanbevelingen van de onderzoekscommissie fiscale fraude goedgekeurd en zowel de Raad van State als de Privacycommissie hebben nu groen licht gegeven.  Het is tijd om een eerste aanbeveling van de onderzoekscommissie effectief om te zetten in wetgeving. Wie nu nog tegenwerkt zegt eigenlijk dat de strijd tegen grote fraude geen prioriteit is en dat de aanbevelingen van de onderzoekscommissie maar om te lachen zijn."
 
Van der Maelen benadrukt dat wie correct zijn belastingen betaalt of wiens inkomen door de fiscus gekend is, zoals bij een loon- en weddentrekkende, niets hoeft te vrezen. "Het zijn de grote fraudeurs die zich ongerust moeten maken als dit voorstel wordt goedgekeurd. De kans dat zij met hun fraudeconstructies wegkomen, verkleint aanzienlijk door de opheffing van het bankgeheim."

   

Klik voor het advies van de Privacycommissie 

 

Klik hier voor het advies van de Raad van State

 

Klik hier voor meer achtergrondinformatie