De paden worden voornamelijk gebruikt door fietsers, wandelaars, landbouwers en ruiters. De wegen waren door de hevige regenval en wateroverlast de afgelopen maanden dermate uitgespoeld zodat ze onberijdbaar waren en voor gevaarlijke situaties zorgden.

“Dankzij het raamcontract dat dit jaar in werking trad enerzijds en de beschikbare kredieten anderzijds, konden we deze wegen op korte termijn herstellen”, legt schepen van Openbare Werken Christel Verlinden uit. “De Molenstraat en de Heikenstraat kregen een mengpuinlaag. Huiskens werd voorzien van betonpuin.”

Zoals op meerdere plaatsen op ons grondgebied vangen deze holle wegen veel water op. Dit water is afkomst van de heuvelruggen. “De straten lijken dan meer rivieren”, zegt schepen Verlinden. “De wegen werden schuin aangelegd met de bedoeling dat het water langs één zijde stroomt en daar dan langs de kant haar eigen bedding maakt. Op de bochtige kruising, waar de wegen samenkomen, werden buizen gestoken om het water te leiden. Zo wordt de erosie tot een minimum beperkt. Een gedeelte van Huiskens is niet meer toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer”, besluit schepen Verlinden.