De stad en de Lijn bestellen een studie over de broodnodige heraanleg van de tram 1-straten: Veld-, Zonne-, Kortrijksepoortstraat en Nederkouter de zogenaamde Koophandelspleincluster. Bij de behandeling van het dossier in de gemeenteraad formuleerde sp.a raadslid Greet Riebbels een aantal interessante bedenkingen. We laten Greet zelf graag aan het woord:

“ Wij hebben al eerder in deze raad onze bezorgdheid geuit over de slechte staat van de tramspoorinfrastructuur, en met name ook die van tramlijn 1. De studieopdracht is dus zeker nodig. 

Ik vind het een goed idee dat er daarbij wordt nagedacht over een ondergrondse fietsenstalling ter hoogte van het Koophandelsplein. Het is echter zonde dat het deel Koophandelsplein voor het justitiepaleis buiten de studiezone wordt gehouden. Wij hebben in het verleden nochtans tijdens de Gentse feesten bijvoorbeeld mogen proeven van de leuke sfeer die je op dit plein kan realiseren, zeker nog méér na een geïntegreerde heraanleg. Het zou niet meer dan logisch en kostenbesparend zijn als we dit pleindeel in deze herinrichtingsoperatie zouden kunnen meenemen. We spreken bovendien over een stadszone waar een hoge graad van verstening heerst. En precies het Koophandelsplein zou kansen kunnen bieden op wat meer groen en zuurstof. Bravo dus voor deze eerste stap in de renovatie van de bewuste straten en de Ketelbrug. We gaan de kasseien van de Kortrijksepoortstraat op termijn niet missen, denk ik. Wij steunen de schepen in zijn verdere pogingen om de Regie der Gebouwen (beheerder voor het ministerie van justitie) te overhalen tot een constructieve samenwerking rond ons herinrichtingsplan.”