Meer dan de helft van de bouw- en onderhoudsprojecten van nieuwe wegen en fietspaden in de Kempen is met minstens 1 jaar opgeschoven.  Dat blijkt uit het recent goedgekeurde meerjareninvesteringsplan 2017-2019  van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). "Noem het gerust een meerjarenuitstelplan" zegt Vlaams Parlementslid Jan Bertels (sp.a). “De Kempense mobiliteit blijft weer verweesd achter. En de opvolgingstabel geeft aan dat de minister gebuisd is.”

Slechts 22 van de 57 voorziene projecten die in het meerjareninvesteringsplan van 2016-2018 voorzien werden zitten op schema. 29 projecten, of 51% is met minstens 1 jaar uitgesteld. 5 van de projecten zijn zelfs niet meer opgenomen in het plan van 2017-2019. In totaal is zo 22,3 miljoen euro aan projecten opgeschoven qua timing. Ter vergelijking: het totaalbudget qua investeringen voor de Kempen in 2017 bedraagt 23,7 miljoen euro.  Het betreft bijgevolg een hallucinant bedrag. Enig lichtpuntje: in het meerjareninvesteringsplan 2017 worden ook 14 nieuwe projecten voorzien tegen 2019.

Enkele voorbeelden van uitgestelde projecten zijn de geluidsschermen bij Schaatsbergen in Olen. Deze worden opnieuw 1 jaar uitgesteld. Ook het kruispunt van de N124 & de ring rond Turnhout schuift 1 jaar op. En de carpoolparking in Herentals heeft zelfs 3 jaar vertraging. Onder de waarschijnlijk afgeschafte projecten bevinden zich onder meer de verbindingsweg tussen de Blaubergsesteenweg en Westerlosesteenweg in Herselt, de carpoolparking in Laakdal, en de kredieten voor het masterplan voor de stationsomgeving in Herentals.

Bertels pleit voor meer daadkracht bij de opmaak en uitvoering van het meerjarenplan. "Als een minister zijn handtekening onder een investeringsplan en elke week een aankondiging doet, verwacht je dat voor elk project de 1ste schop de grond in kan gaan. Met zo veel projecten die vertraging oplopen of niet uitgevoerd worden zaai je alleen maar verwarring bij je lokale besturen en bij de bevolking. En elk jaar aankondigen dat er ongezien veel geld naar weginfrastructuur gaat, om vervolgens de helft niet uit te geven, is in geen geval goed bestuur. Omdat de daad niet bij het woord gevoegd wordt, blijven de mensen in de Kempen wachten op goede weg infrastructuur."


De 57 Kempense projecten in meerjareninvesteringsplan 2016-2018
Op schema
22
38,6%
Vervroegd
1
1,8%
Uitgesteld
29
50,9%
Vermoedelijk afgeschaft
5
8,8%


Onderstaande tabel geeft de uitvoering van het meerjareninvesteringsplan 2016-2018 weer

In miljoen euro
Meerjarenplan 2016-2018
Meerjarenplan 2017-2019
In uitvoering% in uitvoering
1 jaar opgeschoven
2+ jaar opgeschoven
% opgeschoven
2016
11093

5893
53,1%
4500
600
46,0%
2017
22180
23752


5550
5700
50,7%
2018
11200
11975


6000

53,6%
2019

13937


Onderstaande tabellen bevatten de 57 projecten, eerst opgedeeld op basis van stand van zaken, vervolgens per gemeente.

(alle  bedragen zijn in 1.000 euro) Meerjarenplan  2016-2018Meerjaren  2017-2019Stand van zaken
ProjectGemeente201620172018201720182019
N18 Structureel onderhoudDessel300     Op schema
Structureel onderhoud N13Grobbendonk500     Op schema
A13: vervangen brug O22Grobbendonk4153     Op schema
Schoolomgeving N141Laakdal400     Op schema
Boscompensatie Kempense NZMol100     Op schema
N12 studie fietspadRavels100     Op schema
N136 Structureel onderhoud rijbaan Balen 750 783  Op schema
N19 Heraanleg Antwerpseweg (studie)Geel 250 200300 Op schema
N71 Verbetering Mol & Geel (studie)Geel 100 100  Op schema
Structureel onderhoud N126Geel 1000 470  Op schema
N142 Structureel onderhoudGeel 300 200  Op schema
N13 Structureel onderhoud + aanleg fietspadHerentals 300 300  Op schema
Aanleg fietspaden N124 Hoogstraten 80 80 500Op schema
Aanleg fietspaden N127 (studie)Laakdal 150 150  Op schema
Structureel onderhoud Wechelderzande - PoederleeLille  750 500 Op schema
N132 Structureel onderhoud: vervangen asfalt Merksplas 750 1200  Op schema
N124 Structureel onderhoud tussen Turnhout en MerksplasMerksplas 500 400  Op schema
N103 verharding fietspad + rijwegMol100300 300  Op schema
Boscompensatie A21Mol 400 400  Op schema
N152 Herinrichting doortocht OlenOlen 700 600  Op schema
R18 Retie: Ring om Retie, aanleg vak N18-N118 Retie120 12501701250 Op schema
Heraanleg wegverharding E34Vosselaar 4620 4620  Op schema
N165 Aanleg fietspadenLaakdal 8020002200  1 jaar vervroegd
Glasvezel E34Arendonk    800 Nieuw
Aansluiting Industrie Beverdonk - E313Grobbendonk   70 1000Nieuw
Onderhoud N124Hoogstraten     700Nieuw
Onderhoud N14Hoogstraten   600500700Nieuw
Glasvezel Kasterlee-Ring TurnhoutKasterlee    500 Nieuw
N156 OnderhoudLaakdal   5001000 Nieuw
N102: aanleg vrijliggende fietspaden (studie)Meerhout     100Nieuw
N12 OnderhoudRavels   800  Nieuw
N119 OnderhoudRavels   150  Nieuw
N123 onderhoudRetie     1300Nieuw
Structureel onderhoud N18Rijkevorsel    700 Nieuw
N19 Onderhoud ongelijkvloerse kruisingTurnhout70  214600 Nieuw
Glasvezel E34Turnhout   150  Nieuw
N12 OnderhoudVosselaar   500  Nieuw
Aanleg fietspaden N118Arendonk 150500150 500+1 jaar
N139 Renovatie brug 5Arendonk100  100  +1 jaar
Rondweg Ring Baarle-HertogBaarle-Hertog  750  750+1 jaar
N18 Structureel onderhoudBalen800  847  +1 jaar
N12 Ontsluiting industriezone BeerseBeerse  500  500+1 jaar
N13 Structureel onderhoud fietspad samen met rioleringGeel600  1200  +1 jaar
Aanleg dubbelrichtingsfietspad N71Geel 300  100 +1 jaar
R14: Regionale ontsluiting kleinstedelijk gebied Geel:  verbindingsweg N118-R14 (studie)Geel 100  100 +1 jaar
R14: studie verbindingsweg N118-R14Geel 100  100 +1 jaar
N156 Herinrichting diverse kruispunten Geel500 700700700700+1 jaar
N153 aanleg fietspaden stationHerentals 350350 350350+1 jaar
Aanleg vrijliggende fietspaden langs de Aarschotse SteenwegHerselt  1200  500+1 jaar
Structureel onderhoud rijbaan N19Herselt250  511  +1 jaar
Structureel onderhoud vak Klein Eisel-NL. grensHoogstraten  1000  3137+1 jaar
N110 structureel onderhoud en fietspadenMeerhout  1000  700+1 jaar
N172 Schoolomgeving: herinrichtingMol180  350  +1 jaar
N136 bestrijking wegdekMol 400  400 +1 jaar
Geluidsschermen te SchaatsbergenOlen 1500  1400 +1 jaar
N13 Structureel onderhoud fietspad samen met rioleringOlen1120  1684  +1 jaar
N18 fietspadenRetie50300 50300 +1 jaar
N124 Herinrichting wegvak tussen Philips en R13Turnhout 1500  1375 +1 jaar
N140 ontsluiting handelaars (studie)Turnhout100  100  +1 jaar
N140 Structureel onderhoud ring R13Turnhout8001000 21031000 +1 jaar
Masterplan "De Met"Kasterlee50500   500+2 jaar
Aanleg fietspaden N134Kasterlee300   300 +2 jaar
N71 onderhoud + ring + spoorwegbrugMol 5200 400 1500+2 jaar
N136 Aanleg fietspaden PostelMol100   500 +2 jaar
Structureel onderhoud N18Retie300  400  +2 jaar
Aanleg carpoolparking Herentals-OostOlen0    500+3 jaar
Masterplan stationsomgeving HerentalsHerentals 100    Niet meer opgenomen
Verbindingsweg N212-N19Herselt      Niet meer opgenomen
Aanleg carpoolparking Laakdal Laakdal0     Niet meer opgenomen
Aanleg fietspaden N110Mol 3001200   Niet meer opgenomen
Aanleg fietspaden N119 (studie)Ravels 100    Niet meer opgenomen  Meerjarenplan  2016-2018Meerjarenplan  2017-2019
Project (alle  bedragen zijn *1.000 euro)Gemeente2016-120172018201720182019
Glasvezel E34Arendonk    800 
Aanleg  fietspaden N118Arendonk 150500150 500
N139  Renovatie brug 5Arendonk100  100  
Rondweg Ring  Baarle-HertogBaarle-Hertog  750  750
N136 Structureel onderhoud rijbaan Balen 750 783  
N18  Structureel onderhoudBalen800  847  
N12  Ontsluiting industriezone BeerseBeerse  500  500
N18  Structureel onderhoudDessel300     
N13  Structureel onderhoud fietspad samen met rioleringGeel600  1200  
N19 Heraanleg  Antwerpseweg (studie)Geel 250 200300 
N71  Verbetering Mol & Geel (studie)Geel 100 100  
Aanleg  dubbelrichtingsfietspad N71Geel 300  100 
R14:  Regionale ontsluiting kleinstedelijk gebied Geel: verbindingsweg N118-R14  (studie)Geel 100  100 
Structureel  onderhoud N126Geel 1000 470  
R14: studie  verbindingsweg N118-R14Geel 100  100 
N142  Structureel onderhoudGeel 300 200  
N156  Herinrichting diverse kruispunten Geel500 700700700700
Structureel  onderhoud N13Grobbendonk500     
A13:  vervangen brug O22Grobbendonk4153     
Aansluiting  Industrie Beverdonk - E313Grobbendonk   70 1000
N13  Structureel onderhoud + aanleg fietspadHerentals 300 300  
N153 aanleg  fietspaden stationHerentals 350350 350350
Masterplan  stationsomgeving HerentalsHerentals 100    
Aanleg  vrijliggende fietspaden langs de Aarschotse SteenwegHerselt  1200  500
Structureel  onderhoud rijbaan N19Herselt250  511  
Verbindingsweg  N212-N19Herselt      
Onderhoud  N124Hoogstraten     700
Aanleg  fietspaden N124 Hoogstraten 80 80 500
Onderhoud N14Hoogstraten   600500700
Structureel  onderhoud vak Klein Eisel-NL. grensHoogstraten  1000  3137
Masterplan  "De Met"Kasterlee50500   500
Glasvezel  Kasterlee-Ring TurnhoutKasterlee    500 
Aanleg  fietspaden N134Kasterlee300   300 
Aanleg  fietspaden N127 (studie)Laakdal 150 150  
Schoolomgeving  N141Laakdal400     
N156  OnderhoudLaakdal   5001000 
N165 Aanleg  fietspadenLaakdal 8020002200  
Aanleg  carpoolparking Laakdal Laakdal0     
Structureel  onderhoud Wechelderzande - PoederleeLille  750 500 
N110  structureel onderhoud en fietspadenMeerhout  1000  700
N102: aanleg  vrijliggende fietspaden (studie)Meerhout     100
N132  Structureel onderhoud: vervangen asfalt Merksplas 750 1200  
N124  Structureel onderhoud tussen Turnhout en MerksplasMerksplas 500 400  
N71 onderhoud  + ring + spoorwegbrugMol 5200 400 1500
Aanleg  fietspaden N110Mol 3001200   
N172  Schoolomgeving: herinrichtingMol180  350  
N136  bestrijking wegdekMol 400  400 
N136 Aanleg  fietspaden PostelMol100   500 
N103  verharding fietspad + rijwegMol100300 300  
Boscompensatie  A21Mol 400 400  
Boscompensatie  Kempense NZMol100     
Aanleg  carpoolparking Herentals-OostOlen0    500
Geluidsschermen  te SchaatsbergenOlen 1500  1400 
N13  Structureel onderhoud fietspad samen met rioleringOlen1120  1684  
N152  Herinrichting doortocht OlenOlen 700 600  
N12 studie  fietspadRavels100     
N12 OnderhoudRavels   800  
N119 OnderhoudRavels   150  
Aanleg  fietspaden N119 (studie)Ravels 100    
R18 Retie:  Ring om Retie, aanleg vak N18-N118 Retie120 12501701250 
N123  onderhoudRetie     1300
N18 fietspadenRetie50300 50300 
Structureel  onderhoud N18Retie300  400  
Structureel  onderhoud N18Rijkevorsel    700 
N124  Herinrichting wegvak tussen Philips en R13Turnhout 1500  1375 
N140  ontsluiting handelaars (studie)Turnhout100  100  
N19 Onderhoud  ongelijkvloerse kruisingTurnhout70  214600 
N140  Structureel onderhoud ring R13Turnhout8001000 21031000 
Glasvezel E34Turnhout   150  
Heraanleg  wegverharding E34Vosselaar 4620 4620  
N12 OnderhoudVosselaar   500  
TOTAAL110932218011200237521197513937