Zo is er op dit moment behoorlijk wat hinder aan de Palinghuizen en de Heuvelpoort. ‘Die werken moeten zorgen voor een vlottere doorstroming van het verkeer op de kleine ring’, legt Tom Balthazar uit. ‘Iedereen is het erover eens: Gent moet leefbaarder, gezonder, bereikbaarder en veiliger worden voor de Gentenaars. Daarom hebben we een heel mobiliteitsplan uitgewerkt, waarbij we zo veel mogelijk willen vermijden dat auto’s die niet in het centrum moeten zijn, daar toch nog rijden. Om doorgaand verkeer op de stadsring te houden en om auto’s vlot te laten circuleren rond het centrum moet de doorstroming op de R40, onze kleine ring, goed zijn. De huidige capaciteit moet groter.  Daarom moet er ook aan lastige punten gesleuteld worden.  Maar eind augustus zou de hinder  al achter de rug moeten zijn aan de Palinghuizen, midden september aan de Heuvelpoort.” Dit najaar worden dan het knooppunt aan de Sint-Lievenspoort en de R40 ter hoogte van de Bijloke aangepakt. Zeker tegen de invoering van het circulatieplan op maandag 3 april 2017 moeten de ingrepen op de R40 afgerond zijn.

Tegelijkertijd eindigen dit najaar een paar andere belangrijke werven in de stad: de Brusselsesteenweg zal officieel openen op 14 september en de werken aan de Kasteellaan zullen tegen oktober af  zijn. In het centrum worden de renovatie van de Vleeshuisbrug en de Hoofdbrug (tussen het Gravensteen en Burgstraat) en het vernieuwen van de tramsporen daar afgerond tegen begin november. Ook investeringen in het openbaar vervoer zullen dit najaar vruchten afwerpen. Tramlijnen 1 en 4 en buslijn 3 zullen weer op hun vertrouwde route kunnen rijden. En vanaf  6 november rijdt tram 4 door naar Zwijnaarde!