1. Onderhoudswerken Reppelsebaan: start 17-05

Vanaf 17 mei 2016 tot 17 juni 2016 zullen er onderhoudswerken aan de Reppelsebaan gebeuren. Deze werken worden in 2 fasen uitgevoerd: gedeelte Beemdenweg tem kruispunt Herrestraat en gedeelte kruispunt Herrestraat richting Averbode.

Tijdens deze werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk. Er zal een omleiding zijn via de Herrestraat en/of via de Hoornblaas. Plaatselijk verkeer zal mogelijk zijn, maar hou er rekening mee dat er bepaalde dagen zijn dat dit niet mogelijk is (aanbrengen asfaltlaag). De aannemer zal de bewoners hierover tijdig berichten.

De opgegeven planning is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en kan tijdens de uitvoering nog gewijzigd worden.

2. Onderhoudswerken parking Verversgracht: start 23-05

Op maandag 23 mei starten de onderhoudswerken aan de parking Verversgracht. Er zal verharding aangebracht worden die plassen en putten moet vermijden in de toekomst. Bovendien worden de parkeervakken beter gemarkeerd. De werken duren 2 weken. Gedurende deze werken is de parking niet beschikbaar en moet er elders geparkeerd worden.

Bestuurders met een abonnement op deze parking, mogen tijdens deze werken uitzonderlijk parkeren in de straten waar het middellang parkeren (groene zone) en het parkeren met een parkeerschijf (blauwe zone) van kracht is.

3. Start wegenis- rioleringswerken Peetersstraat/Mariëndaalstraat: start 01-06

Vanaf 1 juni starten de nutsmaatschappijen met voorbereidende werken in de Peetersstraat/Mariëndaalstraat om al hun leidingen te verplaatsen. De werken zullen in 2 fasen worden uitgevoerd:

-K. Astridlaan tot en met Mariëndaalplaats (uitrit Delhaize)
-Overige gedeelte Mariëndaalstraat en Peetersstraat

Tijdens de werken kan er niet geparkeerd worden in de werfzone. Doorgaand verkeer is wel mogelijk, maar kan plaatselijk hinder ondervinden. Nadat de nutsmaatschappijen hun werken voltooid hebben (vermoedelijk november 2016), worden de werken geschorst tot na de feestdagen. De aannemer voor de rioleringswerken start daarom pas begin 2017. Deze werken worden ook gefaseerd aangepakt. Verdere informatie hierover volgt later nog.