een foute en ondoordachte beslissing die eens te meer aangeeft dat deze regering geen beleid wil dat aandacht heeft voor iedereen, maar enkel voor zij die al veel hebben. 

Ook in de Kempen worden we hier hard door getroffen: onze energiesnoeiers van de kringwinkel Zuiderkempen hadden gepland om binnenkort hun 1OOOO energiescan te vieren, maar krijgen nu onverwachts een koude douche van minister Turtelboom. Hun financiering valt van de ene op de andere dag gewoon weg, zonder overgangsperiode. goed bestuur? Weer een factuur die doorgeschoven wordt naar de gezinnen, en dan vooral naar de gewone middenklasse en vooraal naar de kansarme gezinnen. (cfr voorpagine GvA van 9 oktober 2014). 


Energiescans, en dit geeft iedereen toe, zijn en waren een goed middel voor de bestrijding van energiearmoede; de relevantie ervan wordt door niemand in vraag gesteld. Met hun huisbezoeken kregen de energiesnoeiers een goed zicht op de werkelijk situatie inzake energieverbruik van de gezinnen, en konden ze talrijke al dan niet kleine maatregelen voorstellen om aan energiebesparing te doen. Niet iedereen kan direct een heel nieuw geïsoleerd dak laten leggen bv., zulke investeringen zijn niet voor iedereen direct haalbaar
Een win-winsituatie voor iedereen: bestrijding energiearmoederisicio - energiebesparingen. Daarnaast zijn de energiesnoeiers ook nog eens een goed sociaal-economieproject met tewerkstellingskansen voor personen die het moeilijker hebben/hadden op de arbeidsmarkt; hun tewerkstelling hangt nu ook ineens aan een zijden draadje. 
En dan ineens, zonder overleg: het is gedaan, geen middelen meer. we moeten besparen. Maar ook hier dus op de kap van de meest kwetsbaren, en dat is wel een politieke, ideologische keuze van deze vlaamse regering (en ik vrees ook de federale als ik eerste berichten hoor). Deze regering behoudt maatregelen voor zij die meer hebben, meer kunnen (waarbij ik het principe van de fiscale aftrek van energie-investeringen an sich niet wil betwisten), maar schrapt blind voor zij die het minder breed hebben. dit is een keuze, je kan de inspanning ook eerlijker verdelen en een beleid voeren dat ten dienste staat van alle geledingen van de samenleving, niet alleen ten dienste van zij die al veel hebben. 
Deze politieke keuze zal ik blijven aan de kaak stellen. 
En wat onze energiesnoeiers betreft: zij krijgen mijn, onze steun en we zullen de ministers Turtelboom en Homans ter verantwoording roepen, in de hoop dat ze inzien dat hun blinde besparingsbeslissing ondoordacht was en dat ze beslissing zullen durven bijsturen. 
met strijdvaardige groet
Jan

 

ps: bekijk zeker de reportage op RTV vanaf 03:55