De vraagstelling moest dan wat animo in de zaal brengen.

Andy Vandoorne had bedenkingen bij het proefproject ivm de afschaffing van het éénrichtingsverkeer in de Stationsstraat. Voor de fietsers brengt dat toch meer gevaar mee!

Voor de meerderheid was er geen vuiltje aan de lucht omdat de snelheid gedaald was en omdat het besproken was in de verkeersraad en op een infovergadering.

Andy stelde dat hij geen weet had van een verslag van de verkeersraad en hij niets wijzer wordt van de gemeentelijke web-site waar het laatste verslag nog dateert van 2015. Moest de site bijgehouden worden dan .... Dit was genoeg om de verantwoordelijke schepen voor de web-site, Geert Dessein, in een koleire te doen te schieten. Pisnijdig stuurde hij terstond via mail het verslag van de verkeersraad door naar Andy. Maar daarmee staat het nog niet op de web-site ter inzage van de onze inwoners!

Misschien een receptietje minder meepikken en een uurtje meer aan de computer zitten?


Caroline Seynhaeve klaagde de wir-war van de snelheidsregimes in onze straten aan.

In de Rollegemstraat gaat men van 50 km/h naar 70 km/h en 120 m verder weer naar 50 km/h ! Wat is het nut daarvan?

In de Gullegemstraat van hetzelfde.  In de Lendeleedsestraat blijft het 50 km/h, zelfs al staan er geen woningen en in de Fabriekslaan blijft het 70 km/h en 't staat vol woningen.

De meerderheid vindt het zelf een vervelende zaak maar kan niet tot uniformiteit komen. Het snelheidsregime in de Gullegemstraat is het gevolg van de gladheid van de straat (!!?), in de Lendeleedsestraat komt het op vraag van de inwoners en voor de Fabriekslaan wachten ze op het einde van de werken. Deze zijn wel nog nog niet eens begonnen.

Onze conclusie : de meerderheid krijgt er geen lijn in en doet er ook geen inspanning voor.


Ook Sien Jacques kaartte de wir-war van de wegwijzers met reklame aan. Blijkbaar kan iedereen ook maar wat uithangen aan onze verkeerspalen. De meerderheid geeft toe dat het niet correct verloopt. Dan maar de zwarte piet doorschuiven naar Unizo die beloofd had om een voorstel naar uniformiteit te doen. In het forum lokale economie werd er overeen gekomen om een voorstel te hebben tegen einde dit jaar.

We kijken er al naar uit.