Federaal parlementslid David Geerts (sp.a) stelde aan minister Galant de vraag of de voorziene investering voor de ontdubbeling van de spoorlijn Turnhout-Herentals mee opgenomen zal worden in het kader van het nieuw investeringsplan. Hij vroeg zich ook af wanneer het project dan eventueel van start zou kunnen gaan en wat de geraamde kostprijs was. 

 

David Geerts: "Het antwoord van de minister is helaas nietszeggend. Ze geeft aan dat een nog op te richten investeringscel zich de komende maanden zal buigen over het toekomstige meerjarenplan inzake de spoorinvesteringen (dat in 2016 moet ingaan) en dat de kostprijs van dit project tot op heden nog niet geraamd is. Met andere woorden: het staat niet hoog op haar agenda. Of meer zelfs: het staat er helemaal niet op”.

Nochtans wordt de vraag naar een ontdubbeling van de sporen tussen Turnhout en Herentals door de Kempense gemeenten naar voor geschoven als een prioritair dossier voor de regio.

"Een dubbel spoor tussen Turnhout en Herentals zorgt ervoor dat de capaciteit sterk zou kunnen toenemen en er meer treinverbindingen mogelijk zouden worden", stelt sp.a-regiovoorzitter Hannes Anaf. "Met 1 trein per uur naar Antwerpen en naar Brussel tijdens de week blijft onze regio een vergeten uithoek voor de NMBS, terwijl het reizigerspotentieel toch zeer groot is. Maar als er amper treinverbindingen zijn, is het uiteraard niet zo verwonderlijk dat het aantal reizigers eerder beperkt is".

Daarom zal sp.a blijven pleiten voor een ontdubbeling van de sporen tussen Turnhout en Herentals.

Meer info: David Geerts 0475/29 92 06 Hannes Anaf 0499/43 36 54