Vandaag werd de resolutie van de meerderheid voor het vrijgegeven van data van de NMBS besproken in de plenaire vergadering. Sp.a zal tegen deze resolutie stemmen. Hieronder een woordje uitleg. 

Open data als middel voor een modal shift en het bevorderen van de dienstverlening voor gebruikers van het openbaar vervoer.

Als u de resolutie in bijlage leest zijn er weinig bezwaren. Buiten het feit dat de resolutie zeer vaag is en dus openstaat voor interpretatie, kunnen we wel spreken van een goed initiatief.

Ook sp.a heeft in het verleden al enkele vragen gesteld over het open stellen van de data van de NMBS, waarbij de minister toen positief antwoordde.

Open data : data van de overheid die door deze vrij te geven waardevol kunnen zijn voor bedrijven of app-ontwikkelaars voor het creëren van tools voor zijn burgers. Een voorbeeld hiervan is google maps. Via Google maps kan men aanduiden of men de kortste route wil volgen via auto, tram, fiets of te voet. De treinoptie is tot op de dag van vandaag nog steeds niet mogelijk omdat de NMBS zijn data beschermd. Met het vrijgegeven van de data van de NMBS zou dit in de toekomst wel het geval kunnen zijn. Dit kunnen wij alleen maar toejuichen! Het kan een extra incentive zijn om te kiezen voor de trein. Ook kunnen er tools worden gemaakt die combinatie auto/trein, fiets/trein makkelijker in kaart brengen.

 

De overheid moet loslaten wat de samenleving of privésector zelf kan doen.”

Toch baarde een zin met hoge symbolische waarde onze fractie zorgen en werden hierbij meteen gesteund door de fracties van PS en Ecolo-groen:

“De overheid moet loslaten wat de samenleving of privésector zelf kan doen”. Wilden wij graag vervangen door volgende zin. “Samenwerking tussen de overheid en private appontwikkelaars de dienstverlening naar de reiziger optimaliseert.”

Met deze scherpe overweging spoort de meerderheid hierop aan: dat al wat men kan privatiseren, men maar moet privatiseren. Hier zijn wij het fundamenteel oneens. Het verstrekken van informatie aan zijn reizigers blijft een kerntaak van de NMBS. Een app voor het geven van reistijden en railtime informatie kan perfect via private app ontwikkelaars. Maar de NMBS moet zelf informatie blijven genereren voor zijn klanten die snel, duidelijk en zonder enige extra kost raadpleegbaar is. Private apps kunnen al snel commerciële doeleinden hieraan verbinden: Door het verder verkopen van uw gegevens (wil u gebruik maken van deze app? Vul dan hier u mailadres in) of het tonen van reclameboodschappen; Wil u écht zeker zijn van performante railtime info? Dan kost het slechts 1€ per maand enz.

Het is jammer dat deze meerderheid elke gelegenheid aangrijpt om de publieke dienstverlening te privatiseren. Voor ons is het vrijgeven van de data een meerwaarde zodat app ontwikkelaars allerlei nuttige toepassingen kunnen generen die het treinverkeer makkelijk en nuttiger maken voor zijn gebruikers. Samenwerking is een win-win situatie voor alle partijen.