Op zaterdag 26 en zondag 27 mei 2018 organiseert de Stad Gent het 'Fly-over weekend' in de Krook, volledig in het teken van de toekomst voor het autoviaduct B401. 'Geïnteresseerde Gentenaars en gebruikers van het viaduct krijgen inkijk in de verschillende toekomstmogelijkheden, zowel voor het viaduct als voor de omgeving tussen de Zuid en de spoorweg in Ledeberg', legt Sven Taeldeman uit, schepen van Stadsontwikkeling. Daarvoor stelde de Stad, in overleg met het Vlaams Gewest, een studieteam aan . Maar ook de Gentenaars en de gebruikers van de fly-over kunnen mee nadenken en debatteren!
 

B401

 Het viaduct B401, ook wel fly-over genoemd, werd in de jaren 70 gebouwd en vormt sindsdien de verbinding tussen de verschillende autosnelwegen E40, E17 en de stadsring R40. Maar de fly-over voert het autoverkeer ook tot in het hart van de Gentse binnenstad aan de Zuid. Een toestand die niet meer van deze tijd is en door het toegenomen verkeer een te grote druk zet op de stedelijke mobiliteit en leefbaarheid.

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit, legt uit: 'Sinds de beginjaren van het autoviaduct is de blik op mobiliteit en de rol van de auto daarin drastisch veranderd. Waar dergelijke auto-infrastructuur toen gold als exponent van het vooruitgangsdenken, groeit nu jaar na jaar de aandacht voor een meer duurzame mobiliteit, veiliger verkeer en meer openbaar vervoer. Ook andere aspecten zoals luchtkwaliteit, klimaatneutraliteit en leefbaarheid in de omliggende wijken worden steeds belangrijker. Die evolutie heeft ook zijn impact op hoe de Stad Gent nadenkt over haar openbare ruimte.'

  

Studieteam aan het werk 

Met oog op die ontwikkeling, onderzoekt de Stad Gent samen met een studieteam (Tractebel Engineering NV – 51N4E ) en in overleg met het Vlaams Gewest wat dat kan betekenen voor het viaduct B401 en zijn omgeving. Het studieteam begon zijn onderzoek in september 2017 en krijgt hiervoor een jaar de tijd. 'Daarbij wordt gezocht naar toekomstmogelijkheden rond duurzame mobiliteit én naar andere invullingen voor de ruimte die hierbij kan vrijkomen op, onder en naast het viaduct', weet Sven

De studie vertrekt daarom van een aantal uiteenlopende verhaallijnen voor de toekomst: gaan we voor vergroening, vertrekken we vanuit verdichting of kunnen we beide verzoenen? Wat is de mogelijke rol van het viaduct in elk verhaal? Wat met de mobiliteit, op korte en lange termijn? Laten we het viaduct deel uitmaken van een nieuwe aantrekkelijke stedelijke ruimte? Wordt het viaduct omgevormd tot een drager voor fiets- en andere duurzame vervoersmiddelen? Of wordt het een langgerekte groene zone met aandacht voor water en natuur, enzovoort.

Naast de studie lopen er verschillende participatietrajecten met verschillende doelgroepen. Tijdens die trajecten geven de deelnemers hun visie over de toekomst van het viaduct en die resultaten zijn waardevolle input voor het onderzoek.

'Hoewel de participatietrajecten nog niet ten einde zijn, komen er toch al een aantal zaken naar voren', legt Sven uit. 'Zo blijkt er bij de deelnemers weinig enthousiasme voor scenario's rond verdichting, met uitzondering voor kleinere bouweenheden die de verbinding met de omliggende buurten versterken, zoals bijvoorbeeld een school of innovatieve woonvormen. De absolute voorkeur gaat naar een uitgebreide parkzone waarbij ecologie en de open ruimte met plaats voor ontmoeting en ontspanning vooropstaat. Over het behoud van het viaduct zelf is er nog geen consensus: sommigen willen het viaduct (tijdelijk) creatief gebruiken, anderen vinden dat een te grote claim op de ruimte.'

Veel deelnemers aan het traject vinden een oplossing op vlak van mobiliteit de eerste stap: er is nood aan een slimme alternatieve verkeersafwikkeling en een extra P&R, verder weg van het stadscentrum, waarbij kan overgestapt worden op andere openbare vervoersmiddelen. Over een fietsverbinding bovenop het viaduct werd ook nagedacht maar dat leek praktisch moeilijk haalbaar, vandaar dat de versterking van de fietsverbinding onder het viaduct verkozen wordt.

Het resultaat van de studie moet een doordachte en gedragen visie zijn voor de toekomst van het viaduct en de omgeving, waarmee het overleg met de verschillende overheden kan aangegaan worden om tot een realiseerbaar project te komen. 

Dat zal een verhaal van transitie worden, een geleidelijke overgang via haalbare, en soms tijdelijke, tussenstappen naar een duurzame mobiliteit en leefbare stedelijke omgeving.

'De realisatie van een project van die impact en omvang vraagt tijd en een stapsgewijze aanpak, waarbij het viaduct geleidelijk aan teruggegeven wordt aan de Gentenaar. Dat biedt kansen voor tijdelijke ingebruikname van bepaalde delen van het viaduct door Gentenaars met ondernemingszin', concludeert Sven.

 

Gentenaars zijn bruggenbouwers

 Goede suggesties van Gentenaars worden meegenomen. Daarom lopen er sinds september vorig jaar participatietrajecten in Ledeberg en ver daarbuiten. Daarnaast konden geïnteresseerde Gentenaars in oktober 2017 voor de eerste keer de studie ontdekken en mee nadenken over de toekomst van de fly-over. Het studieteam ging met deze suggesties reeds aan de slag. Ondertussen zijn er een aantal maanden verstreken en is de studie concreter geworden. Zo liggen er al een aantal mogelijkheden voor de toekomst op tafel die de Stad Gent graag voorlegt aan de Gentenaars en de gebruikers van het viaduct B401. Ook scholen en verenigingen kunnen hun zeg doen. Daarvoor werkt de Stad samen met Kind en Samenleving en Vorming Plus.

Om zoveel mogelijk Gentenaars en gebruikers van het autoviaduct te bereiken, ging de Stad Gent ook in zee met het communicatiebureau Heren Loebas en fotograaf Bas Bogaerts. Zij bedachten het concept 'bruggenbouwers': dat zijn burgers met elk een eigen visie op de toekomst van de B401. Deze Gentse bruggenbouwers vormen een link tussen mens en stad door de manier waarop ze in het leven staan. Hun ideeën voor de toekomst van de B401 verschijnen in korte video’s op www.stad.gent/bruggenbouwers.

De communicatiecampagne startte op 16 mei 2018, met de onthulling van het portret van Cassandra op een van de pijlers van de B401. Iedere twee weken komt er een portret van een bruggenbouwer bij om zo Gentenaars en gebruikers van het viaduct te doen nadenken over wat hun visie is op de toekomst van de B401.


Het Fly-over weekend in de Krook

 Programma op 26 en 27 mei:

 10 uur: Filmvertoning ‘Plannen voor plaats’ door Nic Balthazar

 11 uur: Sofagesprek met het studieteam

 11.30 uur: Fly-over wandeling van De Krook naar de Welzijnsknoop in Ledeberg. Aansluitend aan de wandeling worden broodjes voorzien en kunnen deelnemers feedback geven op de ideeën voor de toekomst.

Doorlopend kunnen Gentenaars genieten van een alternatieve invulling op de Okapiparking.

Inschrijven kan via deze link.

Meer info volgt op de stadswebsite - Viaduct B401