De Standaard en Le Soir geven, in de aanloop naar een nieuw communautair kookpunt, de hete aardappel door: een kopstuk uit de Wetstraat krijgt een vraag van een collega, en stelt zelf een nieuwe vraag. Cathérine Fonck (CDH), de minister van Gezondheid van de Franse Gemeenschap, stelt een vraag aan sp.a-voorzitster Caroline Gennez. "U bent bereid mee te werken aan een staatshervorming, maar hoe moet die er dan uitzien? Welke bevoegdheden moeten er volgens u op het federale niveau blijven?"

Ik denk dat de sp.a aan Vlaamse kant de enige partij is met redelijke communautaire standpunten. Wij zijn voor sterke en goed functionerende overheden, zowel op federaal, regionaal, lokaal als Europees niveau. Maar de staatshervorming moet wel een sociale staatshervorming zijn.

Er zijn drie principes waaraan wij een staatshervorming zullen toetsen. Eén, de solidariteit, die mag niet in het gedrang komen. Twee, de verschillende overheden moeten coherente bevoegdheidspakketten krijgen. En drie, de overheden die de bevoegdheden ontvangen, moeten daar de verantwoordelijkheid voor dragen, ook financieel. Anders eindig je met een federale staat die niet meer in staat is om de pensioenen te betalen.

De klassieke sociale kwesties willen wij zoveel mogelijk federaal houden. Op die manier kan je de solidariteit over zoveel mogelijk mensen spreiden. De sociale zekerheid, de pensioenen en de werkloosheidsuitkeringen zijn dus zeker bevoegdheden die federaal moeten blijven. Maar als je voor het voorbestaan van België bent, moet je ook departementen als defensie, buitenlandse zaken en (delen van) ontwikkelingssamenwerking vanuit de federale overheid sturen.

Wat overblijft, zeg maar de nieuwe sociale kwesties, kan beter naar de regio's overgeheveld worden. Naast het sociale federale verhaal krijg je daar dan een investeringsagenda in mensen. Onderwijs, welzijn, economie, wonen, de opvolging van werklozen en de principes van sanctionering van werklozen zijn materie voor de regio's.

sp.a-voorzitster Caroline Gennez stelt morgen een vraag aan Waals minister André Antoine (CDH), bevoegd voor Energie.