Ten laatste volgende week woensdag dient de Vlaamse regering haar antwoord op de vernietiging van het GRUP Vlaams Strategisch Gebied Brussel (VSGB) door de Raad van State klaar te hebben. “Noem mij één iemand naast Bart Verhaeghe en de Vlaamse Regering die nog voorstander is van dit dossier”, zegt Katia Segers. De lijst van negatieve studies en adviezen over Uplace blijft maar aandikken. Gisteren pakte de krant De Morgen nog uit met de resultaten van een studie waaruit zou blijken dat minsten 42.000 omwonenden een verhoogd risico op longkanker en hartfalen lopen. Ook de studie ‘Winkelcentra en de vervoerswijze van hun bezoekers: de invloed van de bestemming’ uitgevoerd door Steunpunt Ruimte en gefinancierd door de Vlaamse overheid is vernietigend. Zo blijkt uit de studie dat de gewenste 60/40 modal shift verhouding, of de verhouding auto – openbaar vervoer, onrealistisch is.

“Zelfs wanneer aan alle mobiliteitsvoorwaarden is voldaan (zoals een extra tramlijn en een nieuw treinstation) betekent dit 30.000 extra autobewegingen per dag op de ring rond Brussel. Een catastrofe voor de leefbaarheid van de omwonenden, maar ook voor de vele automobilisten die vandaag al van de ring gebruik maken om zich van en naar hun werk te verplaatsen”, zegt Katia Segers. Bijkomende ingrepen zullen hier weinig aan veranderen. Zoals blijkt uit deze studie, liggen de oorzaken van dit hoge modal shift percentage immers bij de verkeerde inplanting van Uplace, de overdreven schaalgrootte en de herkomst van de bezoekers die het winkelcomplex zou aantrekken. “Ik zie dan ook niet waarom de Vlaamse regering dit dossier nog verder wil doorduwen als men niet aan de minimale mobiliteitsvoorwaarden kan voldoen. Tenzij de Vlaamse regering een geheime deal heeft met Bart Verhaeghe”, zegt Katia Segers.

"Een regering die haar eigen administratie inschakelt om de studies die ze zelf financiert te komen onderschoffelen, dat is ongezien", gaan Joris Vandenbroucke en John Crombez verder. Ofwel heeft de Vlaamse regering al een beslissing over Uplace genomen en wilt ze op deze manier de studie wegmoffelen. Ofwel kan de Vlaamse regering vandaag onmogelijk groen licht geven op basis van wat we reeds hebben gehoord.” “We kunnen op dit moment besluiten dat Uplace ondanks 85 miljoen aan investeringen van de Vlaamse regering voor onoplosbare problemen zal blijven zorgen. Was de Vlaamse Regering maar even strijdvaardig en doortastend voor onderwijs en welzijn als voor Bart Verhaeghe”, besluit Katia Segers.