De JongSocialisten zijn een groep jonge mensen die bruisen van de ideeën. We werken aan een progressief, warm en verdraagzaam Kalmthout en organiseren allerlei gespreksavonden, flyer acties, debatten, … maar ook gewoon plezier! Welkom! 

Meer info: https://www.facebook.com/jef.anthonissen?fref=ts

Jef Anthonissen, Voorzitter JongSocialisten Kalmthout