In de aanloop naar het verkiezingscongres van komende zaterdag spreekt Bruno Tobback duidelijke taal. “Het voordeel van samenvallende verkiezingen is dat we het eindelijk eens over alles mogen hebben. Als ik het over meer werk en over meer sociale welvaart heb, praat ik dus ook voor Europa.” sp.a vindt dat de strijd tegen sociale dumping niet fel genoeg gevoerd kan worden. “Nu wordt vals gespeeld op de arbeidsmarkt, omdat Roemenen of Bulgaren werken voor een schandalig laag loon zonder sociale bijdragen te betalen. Dat is nefast voor die mensen, voor onze werknemers en voor onze bedrijven”, zegt Bruno Tobback.

De loonkost verlagen wordt cruciaal om werk te creëren voor jongeren en ouderen én om de groei van onze bedrijven te garanderen. sp.a wil de loonkost gericht verlagen. Dat kost geld, maar dat mag niet ten koste gaan van onze gezondheidszorg of onze pensioenen. sp.a kiest ervoor om dat geld te halen uit fraudebestrijding en een belasting op winst uit vermogen.

“Met een gerichte lastenverlaging moeten we de jeugdwerkloosheid aanpakken”, vult Bruno Tobback aan. ”Zeker voor jongeren met een lagere scholing, zoals ons voorstel van de werkcheques. Maar het onderwijs moet ook zo georganiseerd zijn dat die mannen de schoolpoort verlaten met een diploma en een job. Voor onze campagne ben ik deze week autodeuren gaan uitdeuken in het atheneum van Leuven. Daar doen ze aan werkplekleren. Die 20 die daar in juni afstuderen hebben nu al werk. Dat is de hervorming van het secundair onderwijs in de praktijk en daar moeten we blijven op inzetten.”

“Kortom, we moeten investeren in de mensen die het grootste risico lopen om uit de boot te vallen. Of, als ze in de boot zitten, onderaan met hun voeten in het water hangen. De Nationale Bank voorspelt 1,4% groei, omdat wij onze verantwoordelijkheid genomen hebben in deze regering. België creëert weer welvaart, maar de vraag wordt of die welvaart ook sociaal zal zijn. Behouden we de sociale zekerheid of niet? Behouden we de index of niet? Daar gaat het over. Met sp.a in ieder geval wel. Wij zijn de enige partij die een rechtse regering kan tegenhouden. Wij zijn het enige alternatief om een welvaart te creëren die ook sociaal is.”

Lees hier ook ons pensioenvoorstel. Lees hier meer over de maatregelen die we tegen sociale dumping nemen.