Vrijdag 18 maart was een hoogdag voor sp.a Tielt-Winge. De nieuwbouw van het OCMW werd officieel in gebruik genomen. Hiermee realiseert sp.a Tielt-Winge haar belangrijkste verkiezingsbelofte van 2012.

Onder impuls van OCMW-voorzitter Fons Lemmens (sp.a) werd begin 2011 het terrein, gelegen op de hoek van de Sint-Annastraat en de Zonnedrieslaan in deelgemeente Tielt, aangekocht. Hierdoor werd het mogelijk om onze doelstellingen waar te maken: Zonnedries uitbreiden met bijkomende assistentiewoningen, een nieuw lokaal dienstencentrum met geïntegreerde grootkeuken, een sociaal restaurant en een conciërgewoning.

Vanaf toen begon een periode van keihard werken. Amper 3,5 jaar later, op 2 juni 2014, begonnen de effectieve bouwwerken. Deze verliepen praktisch volledig zoals gepland. Enkel de gelijktijdige uitvoering van de rioleringswerken in de Sint-Annastraat zorgde voor wat vertraging.

OCMW-voorzitter Fons Lemmens (sp.a) mocht heel wat schoon volk verwelkomen op de openingsplechtigheid. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block opende de nieuwbouw van het OCMW. Ook gouverneur Lode De Witte, die in 1995 de eerste woningen van Residentie Zonnedries inhuldigde, was aanwezig. Karin Jiroflée, volksvertegenwoordiger, en Monique Swinnen en Marc Florquin vanuit de deputatie van Vlaams-Brabant volgden vol interesse de opening.

De aanwezigheid van het voltallige schepencollege en bijna alle gemeente- en OCMW-raadsleden van de politieke meerderheid tonen aan dat sp.a en Open Vld samen veel belang hechten aan de uitbouw van het welzijnsbeleid in onze gemeente.

Met deze nieuwbouw zijn we alleszins klaar voor de uitdagingen van morgen.