In Vlaanderen vinden elke dag drie zelfdodingen plaats. Daarnaast ondernemen dagelijks nog eens 28 mensen een poging tot zelfdoding. Zo scoort Vlaanderen bijzonder 'hoog' in vergelijking met andere Europese regio's. Nochtans blijkt uit onderzoek dat organisaties die in ons land op preventie werken en mensen begeleiden die een poging tot zelfdoding ondernamen, uitstekend werk verrichten. Dankzij hun luisterend oor en gepast ingrijpen worden heel wat wanhoopsdaden vermeden.

Vlaams Parlementslid Bart Van Malderen zet op deze Werelddag van de zelfmoordpreventie het werk van al die professionals en vrijwilligers in de verf. “Hun fantastische werk kan niet genoeg benadrukt worden. Niet alleen vandaag.” Tegelijk doet Van Malderen een oproep, bestemd voor minister van Welzijn Jo Vandeurzen: "In de vorige legislatuur hebben we in de meerderheid samen een plan uitgetekend om het aantal zelfdodingen drastisch te doen dalen. We hebben toen onder meer heel wat extra middelen voorzien voor de professionalisering en de begeleiding van hulpverleners (coaching the coach).”

“Ook trokken we toen extra middelen uit om kwetsbare groepen in onze samenleving beter te bereiken. Laat ons, over de grenzen van meerderheid en oppositie heen, verder samenwerken de volgende jaren om die plannen verder uit te rollen”, zegt Van Malderen. “De cijfers bewijzen dat dat écht nodig is en onderzoek wijst uit dat onze aanpak werkt.”

Mensen met vragen over zelfdoding kunnen terecht bij de Vlaamse zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813, 7 dagen op 7 en volledig anoniem. Het nummer verschijnt zelfs niet op je telefoonrekening. Meer info en mogelijkheid tot chatten op www.zelfmoord1813.be.