Het gemeentelijk park van Boom was daarvoor the place to be. Daar is Rik Röttger, gedeputeerde van Mondiaal Beleid van de provincie Antwerpen én Boomenaar, erg blij mee: “Op die manier krijgt het festival een plek in het groen, waar het zich beter thuis voelt dan ooit tevoren. Met meer dan 6000 bezoekers kon de organisatie over een succes spreken, een succes waar wij als provincie graag aan bijdragen. De keuze voor afvalarm en duurzaam én de aandacht voor wereldburgerschap maakten van dit festival een relevant festival.” Ubuntu is een festival voor iedereen, met animatie voor kinderen en volwassen, theater, een eco-, wereld- en NGO-markt, een podium met deejays en uiteraard een podium met wereldmuziek! 

Afvalarm en circulair

In 2016 mocht de organisatie van Ubuntu de GroeneVent Award in ontvangst nemen van OVAM, goed voor de eervolle titel van organisatie van het ‘meest duurzame middelgroot festival van Vlaanderen’. Ook tijdens de editie van dit jaar ging de organisatie voluit voor duurzaam en groen. Met composttoiletten, de invoering van herbruikbare bekers en een halt aan het gebruik van PMD in de togen, zetten ze nog meer stappen in de richting van een volledig afvalarm en circulair festival. Niet toevallig wapperde ook de vlag van het Zero Waste Lab aan de ingang van het terrein, want de afvalproductie werd nauwgezet gemeten en in kaart gebracht. Met het resultaat van de inspanningen gaat de organisatie weer aan de slag om het festival in de toekomst helemaal zero waste te krijgen. Organisator Sven Cools is tevreden: “De resultaten van het Zero Waste Lab zijn nog niet volledig binnen, maar ze zijn alvast veelbelovend. We hebben met iedereen samen minder dan 400 kg afval geproduceerd, dat is minder dan de helft van vorig jaar.”

Steun van de provincie Antwerpen

De provincie Antwerpen, dienst Mondiaal Beleid, steunde het festival niet enkel financieel met € 15.000, maar ook met een sensibiliseringscampagne waarbij de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, de zogenaamde ‘SDG’s’, in de kijker stonden. Financiële ondersteuning van de provincie wordt toegekend als de organisatie voldoet aan heel wat voorwaarden: zo moet het festival bovenlokaal georganiseerd worden (minstens 3 gemeenten binnen de provinciale grenzen), zowel artistieke activiteiten van podiumkunsten als inhoudelijke educatieve activiteiten en/of sensibiliserende acties rond wereldburgerschap op het programma zetten. Ook aandacht voor duurzame keuzes qua ruimte- en materialengebruik en ook wat het cateringaanbod betreft zijn voorwaarden voor subsidie. Naast Ubuntu Festival ondersteunt de provincie ook nog andere wereldfestivals namelijk Sfinks, Ezperando, Ottertrotter, ’t Park Zomert, Sfinks Mixed en Reggae Geel. Ubuntu is het voorlaatste festival van deze jaargang. 22 tot 24 september is het de beurt aan Fiesta Mundial.