Gedurende een halve schooldag leggen de jongeren een traject af tussen een aantal interactieve themastanden. Ze kruipen in de huid van straatkinderen,ervaren hoe het leven is als bootvluchteling of leren om zelf hernieuwbare energie op te wekken. Op deze manier maken de leerlingen op een educatieve en creatieve manier kennis met mondiale uitdagingen en milieuvraagstukken.

De Wereldmeerdaagse is al 10 edities lang een vaste waarde in Brasschaat om leerlingen uit de 1ste graad secundair onderwijskennis te laten maken met mondiale thema’s. Het enthousiasme rond dit evenement groeit jaar na jaar. Daarom besloot de provincie het succesvolle initiatief uitte breiden naar Mechelen en de Rupelstreek. Het evenement vindt plaats van 6 tot 16 maart in De Schorre in Boom.

Rik Röttger, gedeputeerde bevoegd voor Mondiaal Beleid is erg tevreden met degrote opkomst: “5000 leerlingen uit de regio worden ondergedompeld in actuelethema’s zoals migratie, klimaatverandering en genderdiversiteit. De scholenreageren enthousiast. Het is een bijzondere ervaring voor de jongeren, mededankzij de inzet van vele vrijwilligers.”