Schepen van Internationale samenwerking, Jan Bertels,  is dan ook zeer verheugd te kunnen aankondigen - vandaag is het op zijn initiatief goedgekeurd op het college van burgemeester en schepenen - dat de stad en de derdewereldraad voor de 5e keer wereldtals, wereldtals evenaardig, zullen organiseren in 2014. Voor deze jubileumeditie hopen we weer op talrijke initiatieven van onze verenigingen (een kwis, kookavond, getuigenis, film, tentoonstelling, een multiculturele sportwedstrijd .., om het even wat als de hierboven vermelde waarden maar centraal staan). Tesamen zullen we dan onder de noemer wereldtals naar buiten komen, een gevoel van samenhorigheid in onze stad creëren, sensibiliseren voor duurzame ontwikkeling en de noord-zuid relatie.

 

De 5e editie van wereldtals zal lopen van 22 februari 2014 (een spectaculair startmoment) tot en met 26 april 2014 (een feestelijk slotmoment), in deze periode zullen de wereldtalsvlaggen ook weer ons straatbeeld sieren.

 

Herentals is wereldtals, jazeker, in verbondheid en met respect van en voor iedereen