Volgens het Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen, waren er sinds de Tweede Wereldoorlog nog nooit zoveel mensen op de vlucht voor oorlog of vervolging als de voorbije jaren. Sinds begin dit jaar zouden er meer dan 900 bootvluchtelingen het leven gelaten hebben op de Middellandse Zee. Er zijn nu al 50 keer meer mensen verdronken in zee dan in dezelfde periode in 2014. En de zomer moet nog komen, een periode waar traditioneel meer vluchtelingen de oversteek maken. Er is een immense toename van het aantal vluchtelingen en sterfgevallen op zee.

De Europese Commissie heeft op de humanitaire drama’s in de Middellandse Zee gereageerd met een plan van aanpak. Maar het plan mist ambitie. Het is hoog tijd dat alle Europese lidstaten zich gedragen als onderdeel van een unie en niet enkel de lusten van die unie maar ook de verantwoordelijkheden opnemen. Er moet dringend werk gemaakt worden van een Europees asielbeleid. Dezelfde asielprocedures, opvangsystemen en beschermingsstandaarden dienen in heel de Unie op gelijke wijze te worden geïmplementeerd. Europa en België moet veilige routes bieden voor mensen op de vlucht.

Migratie is ook een uiting van ambitie om een zo goed mogelijk leven te leiden. Dat recht kunnen we mensen niet ontzeggen. De arbeidsmarkt wordt steeds internationaler. Talenten en creativiteit van nieuwkomers correct inzetten, schept innovatie en welvaart. Economische migratie is niet dé oplossing, maar kan mensen aan een baan helpen, kan tekorten op de arbeidsmarkt wegwerken en zo bijdragen tot economische groei en werkgelegenheid. Arbeidsmigratie van buiten de EU kan een sluitstuk vormen.

De Europese Unie voert een streng budgettair beleid. De lidstaten moeten dezelfde vlijt en inzet tonen om de tragedie van de bootvluchtelingen fundamenteel aan te pakken. Wij roepen de regering en onze steden en gemeenten op om solidair te zijn maar verwachten ook dat er voldoende middelen worden vrijgemaakt.