Op woensdag 22 maart maakt de watersector zich weer klaar om Wereldwaterdag te vieren, een internationale dag in het teken van water en waterbeleid. Waterbeleid is nergens meer weg te denken en dat weet ook de provincie Antwerpen, die op haar grondgebied 2.400 km onbevaarbare  waterlopen beheert. De provincie legt overstromingsgebieden aan en controleert  pompstations als wapen tegen wateroverlast en klimaatverandering. Haar  integraal waterbeleid biedt ook zorg voor bedreigde watergebonden natuur.

Geen natte voeten

Ruim 2.400 kilometer aan onbevaarbare waterlopen worden elk jaar onderhouden en beheerd door de provincie. Zo maait de provincie jaarlijks de begroeiing uit de waterlopen, ruimt ze slib, verwijdert ze exoten en hindernissen, herstelt ze oevers, enz…  Deze acties zorgen er voor dat het water ongehinderd kan doorvloeien om overstromingen te vermijden na hevige regen. Meer dan 30 medewerkers zijn elke dag bezig met de zorg van  dewaterlopen en het opvolgen van meldingen.

Moesten de regenmaanden de waterlopen toch teveel worden, dan is de provinciehier op voorbereid. De provincie Antwerpen beheert 20 pompen die samen in staat  zijn om 25.000 liter water per seconde af te voeren. Ook legt de provincie  overstromingsgebieden aan, of verlegt ze problematische waterlopen. Ze is steeds op zoek naar meer ruimte voor water, wat niet gemakkelijk is in het sterk bebouwde Vlaanderen. Zo houdt de provincie Antwerpen de voeten van haarinwoners droog.

Als een vis in het water

Gedeputeerde Rik Röttger, bevoegd voor Integraal Waterbeleid, is alvast erg tevreden over het vele werk dat reeds gerealiseerd is: “Het beheer gebeurt zo ecologisch mogelijk. Overstromingsgebieden worden ingericht als eenideale habitat voor een grote variatie aan diersoorten. Vaak vormen ze ook voor  lokale wandelaars of sporters een rustige en gezonde trekpleister”.

Veel vissen gebruiken de onbevaarbare waterlopen om naar voedsel– en paaiplaatsen te trekken. De provincie vervangt moeilijke knelpunten zoals stuwen door vistrappen zodat heel wat bedreigde vissen makkelijker kunnen passeren.

Acties op wereldwaterdag

Van 22 tot 31 maart tonen de verscheidene diensten van de provincie Antwerpenop welke uiteenlopende manier zij met water bezig zijn. Er wordt een zoekspel  georganiseerd in het Provinciehuis aan de Singel waar personeelsleden aan de hand van een app moeten zoeken naar blauwgekleurde kegels die op een ludieke manier informatie geven over watergerelateerde activiteit. De dienst Integraal Waterbeleid maakt van de gelegenheid gebruik om haar gloednieuwe interactieve infostand aan het provinciepersoneel voor te stellen.