Professor De Coster stelt 1 dag voor de verkiezingen in De Standaard dat het niet uitgesloten is dat het sp.a-plan meer banen creëert dan dat van de N-VA. Keihard besparen kost immers veel jobs en Rekening14 bevestigde dat gerichte verlagingen de meest efficiënte zijn naar jobs toe.

Wij willen de loonlasten verlagen om jobs bij te creëren en die sectoren concurrentieel te maken die het nodig hebben. Onze index opofferen omdat die onze loonkost sneller zou doen stijgen dan een systeem zonder index, doen we niet. Want het is niet zo. De Scandinavische landen, waar men graag naar verwijst als voorbeeld omdat ze geen index hebben, kenden immers een hogere stijging van de loonkosten dan wij.

unit labour cost
Je helpt mensen ook niet aan een job door hun werkloosheidsuitkering af te pakken. Sommigen hanteren studies om aan te tonen dat een beperking in de tijd wel degelijk baat heeft omdat 1/3 of 1/4 terug aan het werk zou gaan. Maar de uitstroom naar werk vandaag in ons systeem van activering is al 1/3, in Vlaanderen zelfs bijna de helft (44.6%).

  • In de gehele bevolking van werkzoekende werklozen van het 2e trimester van 2010 heeft 35,9% opnieuw werk gevonden binnen het jaar:

  • Bij mensen die net werkloos zijn (nieuwkomers) heeft 52,6% opnieuw werk gevonden binnen het jaar. (Bron: RVA)

Bovendien tonen de geciteerde studies (HIVA en CBS) aan dat niet zozeer de stopzetting maar wel het zoekgedrag, de begeleiding, het wijzen op rechten en plichten en vooral het opleidingsniveau van de werkzoekenden de kans op werk vergroten.

Dezelfde partijen die de stopzetting bepleiten beweren dat 50-plussers buiten schot blijven maar stellen dat de mensen die 10 jaar werkloos zijn in een ander stelsel moeten terechtkomen. 80% daarvan zijn 50-plussers, die moeten dan blijkbaar toch naar het leefloon. Wij willen investeren in mensen en dat doen we door gerichte loonlastenverlagingen voor 50-plussers zodat hun ervaring en kennis niet verloren gaat.

LEES HIER OOK DE CIJFERS VOOR PENSIOENEN

LEES HIER OOK DE CIJFERS VOOR KOOPKRACHT