Wie zelf een handicap heeft of een kind of een andere persoon met een handicap ten laste heeft, geniet van een bijkomende verhoging van de belastingvrije som. Concreet wordt de belastingvrije som verhoogd met 1.510 euro, wat neerkomt op een fiscaal voordeel van ongeveer 380 euro. Zo wil de overheid mensen met een handicap of mensen die zorgen voor iemand met een handicap een financieel steuntje in de rug geven. Want bij een handicap komen heel wat extra kosten kijken.

Vandaag zijn de voorwaarden naast werkonbekwaamheid en verminderde zelfredzaamheid ook dat de handicap moet zijn vastgesteld voor de leeftijd van 65 jaar. Die laatste voorwaarde vindt Vanvelthoven niet kunnen. “Het betekent dat wie een handicap krijgt na zijn 66ste, bijvoorbeeld na een verkeersongeval of omdat hij pas vanaf dan lijdt aan de ziekte van Parkinson, geen verhoogde belastingvrije som krijgt. Dat is niet rechtvaardig.”

Om die discriminatie weg te werken, heeft Vanvelthoven een wetsvoorstel ingediend bij de Kamer. Het schrapt de leeftijdsgrens van 65 jaar. “Dit voorstel heeft twee positieve effecten”, zegt Peter Vanvelthoven. “Een, de discriminatie wordt opgeheven. Twee, het is een ondersteuning voor mensen die de zorg opnemen voor een ouder die hulpbehoevend is en die ze fiscaal ten laste nemen.”