Eind januari telde Vlaanderen 239.973 werkzoekenden. Dat is ruim 11 procent meer dan in januari vorig jaar. De Vlaamse werkloosheidsgraad komt daarmee op 8,11 procent. De toestand op de arbeidsmarkt verslechtert dus nog.

“Het valt bovendien op dat meer dan ooit iedereen in de klappen deelt, en niet alleen de jongeren of ouderen”, zegt Vlaams fractieleider Bart Van Malderen. "De werkloosheid neemt door de crisis nog steeds toe en ondertussen moet de VDAB besparen op zijn werkingskosten. Het is absoluut niet logisch dat er met minder middelen méér werkzoekenden naar een job begeleid moeten worden. Ik vraag in het Vlaams Parlement aan minister Muyters om extra maatregelen te nemen en de stijgende werkloosheid kordater aan te pakken. De VDAB moet haar middelen efficiënt inzetten.”

In 2012 sloten de vakbonden een akkoord met de Vlaamse regering en de werkgeversorganisaties om begeleiding naar duurzaam werk te voorzien voor wie in uitzendarbeid en korte contracten riskeert te blijven hangen. Dankzij de zogenaamde duurzaamheidstrajecten moet een tijdelijke en dus onzekere job leiden tot een vaste job met een toekomstperspectief. Een job dus die zekerheid geeft. Tot op vandaag blijft deze afspraak echter dode letter. "Wij blijven vragende partij dat de VDAB mensen met korte, opeenvolgende jobs actief benadert en begeleidt naar een duurzame, vaste job."

“Minister van Werk Muyters moet maar eens tonen dat hij minister van ‘werk’ is en niet van ‘werkloosheid’. Hij moet er alles aan doen om de verschillende partners aan tafel te krijgen zodat het akkoord wordt uitgevoerd en mensen zonder job begeleid worden naar duurzaam werk”, besluit Bart Van Malderen.