De sp.a-top evalueerde de uitslag en het werk van de voorbije twee jaar. Bruno Tobback was eerlijk: “Er overheerst een dubbel gevoel. Enerzijds zijn we content omdat het een moeilijk gevecht is geweest en we standhielden, anderzijds is het te weinig om een vreugdedansje te doen.”

“Over de anderen hebben we niet gesproken vanochtend. We hebben vooral naar onszelf gekeken en onze werking tegen het licht gehouden. Want de fundamenten zijn er. Nu willen we opnieuw groeien.”

“Op termijn willen we een veel grotere en sterke linkse formatie vormen, om zo een stem te geven aan de links-progressieve kiezer. Want die waren er evenveel gisteren, alleen stemden die versnipperd. Dat in tegenstelling tot het rechts-conservatieve blok.”

“Onze eerste ambitie is dus om vanuit deze positie weer te groeien en onze eigen sterkte te vergroten. Om als het ware de motor te vormen van een grote, linkse beweging.”

Over de regeringsvorming(en) tot slot was Bruno Tobback heel duidelijk: “Wij zijn niet aan zet. Groeien kun je vanuit de oppositie, maar ook door je verantwoordelijkheid te nemen. We zullen zien. Maar nog eens: daar is niet over gepraat. We hebben het alleen over onszelf gehad vanochtend.”