Lees hier ons huis-aan-huis magazine #jijmaaktAalst met artikels over onze voorzitterswissel, een pleidooi voor een burgerbudget, de eis tot betaalbare woonzorgcentra, de ondersteuning van onze Aalsterse jeugdhuizen en het dystopia van onze stad.

Ons magazine wordt op 10 000 exemplaren verspreid in Aalst.

Wil je zelf meehelpen bij de verspreiding door de magazines in je buurt te verdelen? Geef dan een seintje via aalst@s-p-a.be.