In het tijdschrift Research Policy verscheen het artikel 'Work organization and mental health problems in PhD students' van Levecque et al. Als één van de eerste onderzoeken naar de mentale gezondheidstoestand van Vlaamse doctoraatsstudenten schetst het artikel een alarmerend beeld: de combinatie van hoge werkvereisten, beperkte mogelijkheid om het eigen werkritme te bepalen, weinig betrokkenheid bij het besluitvormingsproces en weinig tewerkstellingsvooruitzichten. Het zorgt ervoor dat 51% van de Vlaamse doctoraatsstudenten minstens twee symptomen van mentale problemen ondervinden: depressie, stress, angst, burn-outs en emotionele uitputting. 

De auteurs hebben ook verschillende beleidsadviezen: ze wijzen onder meer op het belang van preventie, op de aandacht voor de mentale gezondheid van doctoraatsstudenten en de ondersteuning ervan als er zich problemen voordoen. Ook voor de arbeidsomstandigheden wordt er meer aandacht gevraagd. Vaak zijn academici terughoudend om hulp te zoeken, uit angst gestigmatiseerd te worden of uit angst voor een negatieve impact op hun verdere carrière. Een integrale aanpak, over alle universiteiten heen, is nodig. 

Minister Crevits zou de universiteiten vragen hoe ze met de reglementering rond welzijn op het werk omgaan, zeker ten opzichte van doctoraatsstudenten. 

Lees het volledige verslag hier.