In het kader van een driedaags werkbezoek ontving de arbeidsinspectie ‘Toezicht op de sociale wetten’ 7 arbeidsinspecteurs uit Letland, Litouwen, Nederland, Polen, Litouwen, Spanje en Portugal. De Belgische inspecteurs namen hun collega's mee naar een grootscheepse controle in het kader van het actieplan sociale dumping. “Het is dankzij deze effectieve controles en goede samenwerking over de lidstaten heen, dat we sociale dumping nu ook beter kunnen aanpakken”, zegt Monica De Coninck.

“Dit soort dumpingtoestanden zijn een echte plaag”, reageert John Crombez. “Voor de buitenlandse werknemers die aan een hongerloon werken, voor de bedrijven die kapot gaan aan die oneerlijke concurrentie, voor de mensen die hun werk verliezen. Ik hoor het ook bij onze huisbezoeken: werkgevers en werknemers in de bouw of de transport die zich steeds meer zorgen maken over de toekomst van hun bedrijf en over hun job. Ze zien hoe truckers en bouwvakkers uit Zuid- of Oost-Europa werken aan prijzen waar ze niet tegen op kunnen.”

“Daarom hebben we de strijd tegen sociale dumping opgedreven, met een resem nieuwe maatregelen, veel meer controles en zware sancties”, lichten John Crombez en Monica De Coninck toe.”

De Belgische inspecteur berekent nu de loontoeslagen om aan het Belgische minimumloon van 14,23 euro te komen. De Portugese inspecteur de betalingsbewijzen. De werknemers hadden reeds in Portugal ook al een klacht ingediend wegens het niet betalen van het loon.“De strijd tegen sociale dumping moeten we de komende jaren onverminderd verderzetten”, besluiten John Crombez en Monica De Coninck.