Camera's

Gelet op de criminaliteit in Ninove van de laatste weken werden reeds vele stappen ondernomen om de veiligheid te verhogen en kordaat op te treden.  Reeds 2 jaar geleden werden alle stedelijke scholen (7 vestigingen) voorzien van buitencamera's om de diverse inbraken, diefstallen en vandalisme een halt toe te roepen. Sindsdien zijn daders gepakt waarna geen inbraken meer volgden.  Sinds enkele weken werden 20 camera's geplaatst in de binnenstad met gezichtsherkenning. Deze week zullen ook 8 ANPR camera's (camera's met nummerplaatherkenning) in werking treden op alle Ninoofse invalswegen. Bovendien bestaat er reeds een ontwerpdossier om een zestigtal camera's te plaatsen op stadsgebouwen waaronder ook voor de stedelijke begraafplaatsen.

Gas-vaststeller 
 In december 2016 werd een nieuw GAS-reglement (gemeentelijke administratieve sancties)  goedgekeurd dat tal van overlast sanctioneert met gemeenschapsdienst en gasboetes waaronder hondenpoep, aanhoudend en overdreven lawaaihinder, sluikstorten enz. Een gas-vaststeller werd aangesteld ter ondersteuning van de politie. De gas-vaststeller kan ook verkeersinbreuken zoals foutparkeren vaststellen.

Gemeenschapswachten 
Op voorstel van sp.a investeert de stad in zes gemeenschapswachten die in een herkenbaar pak de politie zullen ondersteunen om een oogje in het zeil te houden bij evenementen, op de markt, in het park, kortom in de stad en de deelgemeenten. Dit zal aan de stad € 300.000 per jaar kosten. Er zullen drie groepen zijn van telkens twee gemeenschapswachten. Een groep voor in de week, één voor s avonds en één voor in het weekend. Dit zal de eerstkomende maanden in werking treden.

Deradicaliseringscel (oprichting LIVC = lokale veiligheidscel m.b.t. radicalisering in kader van terrorisme)
Onmiddellijk na de vreselijke aanslagen in maart 2016 in Brussel heeft Ninove een voortrekkersrol genomen om een LIVC op te starten. Deze werkt zeer goed met snelle meldingen en opvolging van risico's.

Nieuw politiecommissariaat
 Een nieuw politiekantoor wordt gebouwd aan het postkantoor te Ninove in 2017-2018  met cellen voor aangehoudenen (die nu moeten afgevoerd worden naar Aalst en Dendermonde bij gebrek eraan; met een verhoorzaal voor minderjarigen met audiovisueel materiaal volgens de laatste wetgeving, met een oefenschietbaan en die voldoet aan de nieuwe veiligheidsvoorwaarden.