Vermits milieu- en natuurbeleid sp.a-Kortessem nauw aan het hart ligt en er vanuit het gemeentebestuur geen concrete initiatieven te vermelden zijn, vroegen we gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove welke initiatieven hij vanuit de provincie Limburg en via het Regionaal Landschap nam voor de natuur in Kortessem.  


Ludwig Vandenhove: ”In de loop van 2017 werden diverse werken uitgevoerd aan de waterlopen in Kortessem. Heel wat energie ging naar oeverherstelling aan de Mombeek, het opruimen van stormschade en het houtvrij maken van de oever langs de Winterbeek, ter hoogte van de Finse piste. Ook werd een belangrijke hoeveelheid vervuild slib geruimd in de Wermerbosbeek n.a.v. een mazoutvervuiling. Voor het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren was 2017 vooral het jaar van de langverwachte realisatie en officiële opening  van de Verborgen Mooiswandeling Bellevuebos in het Hemelpark.” 

 “Dit soort initiatieven, waarbij ook heel wat partners betrokken zijn – het agentschap voor Natuur en Bos (ANB), de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), de provincie Limburg,… –bewijst dat Regionale Landschappen wel degelijk nuttig en kwalitatief werk leveren op het terrein. Dit geldt zeker voor de ondersteuning van kleinere gemeenten zoals Kortessem”, zegt Ludwig Vandenhove.  Zo verzorgen ook de Parkrangers trouwens het hele jaar door het onderhoud van wandelpaden, holle wegen, bewegwijzering, het snoeien van hagen …  Ondertussen werd de start gegeven voor een volgend bijzonder project door het opmaken van een charter voor het behoud van ons hoogstamboomgaardenlandschap en dit te ondertekenen samen met de provincie, het Vlaams gewest en al de Zuid-Limburgse gemeenten.