De provincie Oost – Vlaanderen staat in voor de onderhouds- en investeringswerken aan zo’n 1650 kilometer onbevaarbare waterlopen.

De waterloop, de Zwalm werd opgeruimd en verbreed, haar oevers werden versterkt en gestabiliseerd, het voetgangersbrugje gedeeltelijk vernieuwd en op 2 plaatsen werden er paaibedden aangelegd waar vissen hun eitjes kunnen afzetten.

De werken worden steeds uitgevoerd volgens de principes van integraal waterbeleid wat betekent waterlopen beheren op een duurzame manier. De provincie houdt rekening met alle onderdelen van het watersysteem en alle functie die dat watersysteem moet vervullen, namelijk waterafvoer en –berging, maar ook natuurverbinding en landschapsversterkend. De werken op de Zwalm in Brakel geven dat perfect weer, stelt gedeputeerde Hertog, bevoegd voor integraal waterbeleid.

Op de linkeroever werden ook 15 kaprijke bomen geveld, maar die worden in het najaar vervangen door aanplant van zwarte els ( 30 stuks). De vrijwilligers van de Vliegvissen Vlaamse Ardennen vzw sloot met de Provinciale Visserijcommissie een dienstcontract af. Zij zullen deze paaibedden vrijwaren van zwerfvuil en zullen het grind regelmatig oprakelen zodat het niet bedekt wordt met sediment. Voor het afzetten van de eitjes op een paaibed is het nodig dat het blijft bestaan uit fijn losliggend grind.

Het volledige project werd uitgevoerd door de nv. Heyrman – De Roeck uit Beveren voor een totaal bedrag van €166 000.