Jaarlijks is er te vaak een overstort van vervuild water dat langs de Magerbeek in de Kleine Aa terecht komt.  Omdat deze lozing gebeurt na het zuiveringsstation dient dit te worden aangepakt.  Het is dan ook al verschillende jaren een actiepunt in het beheersplan van het Maasbekken. Deze rioleringswerken, die gesubsidieerd worden door Aquafin en Infrax, hebben tot gevolg dat de Dreef volledig moet worden heraangelegd. 

Deze dreef in het centrum van de gemeente was vroeger de verbinding tussen de hoeve Loos, waar nu Aldi gevestigd is, en het kapelletje van de familie Loos.  Deze toenmalige zandweg werd destijds aangeplant met Amerikaanse eiken.  Er stonden nog maar nauwelijks huizen.

Met de jaren moesten al heel wat van deze bomen gerooid en ook de gezondheidstoestand van de nog bestaande bomen is niet goed.   Ze hebben heel veel dood hout, sommige vertonen gevaarlijke scheefstand en niemand kan hun stabiliteit bij dergelijke werken garanderen. 

Om het nieuwe rioleringssysteem te kunnen aanleggen, zullen ze dan ook worden gerooid worden.  Na de rioleringswerken komen er zo snel mogelijk nieuwe grote bomen. Omdat het voor ons belangrijk is dat de Dreef een echte ‘dreef’ blijft.  

Helmut Jaspers, schepen van leefmilieu (sp.a) : “De nieuwe riolering is noodzakelijk om de waterkwaliteit van de Kleine Aa te verbeteren. De bestaande Amerikaanse eiken behouden was niet mogelijk.  Bij de opmaak van de inrichtingsplannen gingen we omgekeerd tewerk.  We planten namelijk een dreef aan en leggen daartussen een weg.  Daarom zijn de plantvakken meer dan 2 meter breed en is er maar plaats voor een voetpad langs één zijde. Om de nieuwe bomen alle kansen te geven zal er niet geparkeerd kunnen worden op de wortels.  Bovendien kiezen we voor inlandse bomen met een extra grote plantmaat. Zo zullen ook de volgende generaties opnieuw kunnen genieten van een schitterende dreef in het centrum van onze gemeente”.

Intussen werden de ontwerpplannen al met de bewoners besproken op een hoorzitting en gaven ook de raadscommissie Omgeving en de Milieu- en Natuurraad (MINA-raad) gunstig advies.

In de eerste helft van 2017 start de heraanleg.

Zuiverder water

Het huidige, gemengde rioleringssysteem zal plaats maken voor een gescheiden afvoer. Dit wil zeggen dat het hemelwater (bijvoorbeeld: regen, sneeuw, hagel) via een aparte afvoer langs de ingebuisde Magerbeek naar de Kleine Aa zal worden geloodst.  Dit terwijl  het afvalwater (bijvoorbeeld badkamer, keuken, toilet) naar het zuiveringsstation wordt gepompt. Dit systeem zorgt voor zuiverder grondwater en minder geurhinder, en is veel beter voor het milieu.

“Momenteel werken we ook aan de realisatie van een ‘bypass’ van de Magerbeek richting vest van de Oude Pastorij om deze te voorzien van zuiver hemelwater”.

Extra verkeersplateau op vraag van bewoners

Daarnaast zal de nieuwe weginrichting de veiligheid en het comfort van de bewoners en passanten gevoelig verhogen.  De plannen voorzien de aanleg van een verkeersplateau aan het begin en einde van de Dreef.  Tijdens de hoorzitting bleek dat de bewoners ook vragende partij waren voor een verkeersplateau ter hoogte van het kruispunt met de Kuyperstraat.  Het schepencollege besliste bijgevolg om ook daar een verhoogd kruispunt aan te leggen.