“Maar het probleem was groter dan dat. De woonkernen van Boom, Reet en Terhagen kreunen tot op vandaag onder het zwaar verkeer dat er door dendert richting E19”, vertelt ereburgemeester Marnef. “Vanaf het eerste ogenblik heb ik er bij de Vlaamse overheid voor gepleit om werk te maken van een expressweg tussen A12 en E19”.

“Na ruim 20 jaar werd het eerste stuk tussen het industrieterrein en de A12 -'de banaan'- eindelijk gerealiseerd in 2014. Maar dat het nu nog wachten is tot 2018 vooraleer de werken aan de doortrekking van start gaan, is onbegrijpelijk. De NV-A burgemeesters zouden bij 'hun' minister Weyts kunnen aankloppen om schot in de zaak te brengen. Maar die zien dat blijkbaar niet als een prioriteit”.